Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Kirsti Kasila: Ny start och ny inlärning

I början av något nytt, är det sedan fråga om ett nytt år, ett arbete eller ett skede av livet, funderar man på, vad allt möjligt intressant det kommer att tillföra ens liv. Emellanåt drabbas man av nostalgi och längtar till tider som svunnit. Något nytt står man också inför då, när man märker, att de invanda rutinerna kanske inte till alla delar fungerar och främjar det egna välmåendet. Det här kan konstateras beträffande de egna matvanorna och -valen.

På inlärandet av något nytt inverkar ens tidigare erfarenheter och känslor. Alla har vi under livets gång samlat på oss olika personliga erfarenheter i anslutning till mat och ätande. Medvetenhet om dessa kan öka flexibiliteten i det egna förhållandet till maten och i tillägnandet av nya vanor.

I en snabbt föränderlig värld kan bekant mat ge en känsla av varaktighet och trygghet. Man kan också lära sig att tillreda bekanta maträtter på ett nytt sätt och med nya slags råvaror. I det här numret av tidningen får du användbara vinkar och recept för nya matexperiment.

Inställningen till mat har förändrats med tiden. Matens hälsosamhet är fortfarande aktuell, men det, hur den upplevs har blivit allt mer individuellt och komplicerat. Med matens hälsosamhet har man av tradition syftat t.ex. på ett tillräckligt proteinintag eller viktkontroll. I dag omfattar begreppen hälsosamhet och välmående mera omfattande såväl sinnets välmående som behovet av återhämtning och sömn. Diskussionen utvidgas dessutom, då man till matens hälsosamhet ännu kopplar matens smak och de upplevelser den ger.

Matvärlden är en fascinerande inlärningsmiljö. Inlärningen av nya tekniker och råvaror är inspirerande. Alltid blir ju inte resultatet prima, och inte ens halvbra. Det här vet jag av egen erfarenhet. Också i den här grenen är det övning som gör mästaren. Alla behöver ändå inte bli MasterChef-kockar, sockenmästare är också en bra prestation.

Läs också:
En god sömn byggs upp under dagen

Lue seuraavaksi