Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Ofta ställda frågor om pacemakerbehandling

Ofta ställda frågor om pacemakerbehandling

På sjukhuset berättar man för patienten om pacemakern, om den hjälp den ger och också om nackdelarna. Ofta väcks ändå frågor först där hemma, i den vanliga vardagen.

Text Sannamari Väre
Publicerat 2.4.2024

Sjukhuset ger skriftliga anvisningar om att leva med en pacemaker. En viktig sak är sårvårdsanvisningarna, som det är skäl att bekanta sig med senast omedelbart efter åtgärden.

Med sig får man också ett pacemakerkort, där det i korthet ges basuppgifter om pacemakern.

Hur återvända till arbetet efter implanterad pacemaker?

Elektromagnetiska fält är sällan ett hinder för att återvända till arbetet efter en implanterad pacemaker. Det förekommer ofta okunskap beträffande riskerna på en arbetsplats, och därför är det viktigt att göra en riskbedömning av arbetstagaren som återvänder till arbetet. Arbetsplatsläkaren hjälper med den här saken.

Kan jag resa med flygplan?

Före resan är det bra att ta reda på, vart man i en nödsituation kan vända sig i landet man reser till.

I flygstationens säkerhetskontroll ska pacemakerkortet uppvisas för flygfältets personal. I säkerhetskontrollen granskas en pacemakerpatient för hand i stället för med en metalldetektor.

Vilka motionsgrenar passar?

Vid valet av motionsform och gren bör pacemakersystem, synkronisering, implanteringsställe och bakomliggande sjukdomar beaktas.

Under motionerandet får man bli lätt andfådd och svettig. Det ska vara angenämt och symptomfritt att motionera. Efter att pacemakern implanterats inleds motionerandet med promenad och lätta vardagssysslor/hushållsarbete och motionerandet ökas gradvis enligt måendet.

Den övre extremitetens rörelse på den sida där pacemakern befinner sig bör begränsas i 2 – 4- veckor efter implanteringen, tills såret har läkts. Under den tiden bör ryckande rörelser, rörelser över axelhöjd och kraftig tänjning undvikas. Också tunga hemarbeten (t.ex. dammande av mattor, snöskottning, gräsklippning och byte av gardiner) bör undvikas.

Också i fortsättningen rekommenderas det att man undviker extrem ansträngning och grenar, där pacemakern riskerar att utsättas för träffar/slag.

Det finns inga hinder för gymträning. Maximal ansträngning rekommenderas inte för en pacemakerpatient (maximikraft), det här kan beaktas i antalet upprepningar (t.ex. 10-15 upprepningar/serie).

För en patient med rytmstörningspacemaker (ICD), kan på grund av risken för rytmstörningsproblem inte rekommenderas att ensam simma, färdas med båt eller dyka. Att dyka längre sträckor än fem meter rekommenderas inte heller.

Hur är det med behandling och åtgärder av andra sjukdomar?

En pacemaker är inget hinder för en operation eller behandling av andra sjukdomar eller till exempel tandläkarbesök. Kom ihåg att vid vårdplaneringen visa pacemakerkortet för din läkare.

Vid förmaksflimmer är det fortfarande möjligt att göra en kardioversion.

I nödsituationer, vid hjärtstillestånd hos en pacemakerpatient, är det också möjligt för hjälparna att använda en hjärtstartare eller defibrillator.

Är det tillåtet att köra bil?

Det är tillåtet att köra bil cirka en vecka efter implantering av en pacemaker. Ifall en rytmstörningspacemaker implanterats, är bilkörning tillåten först efter två veckor. Om medvetslöshetsanfall förekommit, kan körförbudet vara längre.

Det är också tillåtet att köra elbil.

Säkerhetsbälte bör användas. Om man tycker att bältet skaver just ovanpå pacemakern finns det stoppningar för bältet att köpa. Samma råd gäller för ryggsäckar.

Efter implantering av en pacemaker är det förbjudet att köra i yrkestrafik!

Varför är det så?

Efter en pacemakeråtgärd hålls en karenstid på en vecka, då körning är förbjuden. Detta för att man ska försäkra sig om, att den ledning som är fäst i hjärtat inte har lossnat, vilket kunde leda till att de tidigare symptomen återkommer.

Efter implantering av en rytmstörningspacemaker (ICD) följer man upp patientens rehabilitering, och att medicineringen som ska förhindra rytmstörningar är lämplig och effektiv. Ifall orsaken till implanteringen av en rytmstörningspacemaker varit medvetandestörningar eller återupplivning, varar körförbudet tre månader. I bland kan körförbudet vara upp till ett halvt år.

Magneter och elektromagnetisk störningssignal

I hemmet kan finnas många apparater som producerar elektromagnetiska fält. Pacemakern är väl skyddad mot störningar, så felfria apparater i hemmet kan utan fara användas.

Hemmets arbetsmaskiner, så som gräsklippare och -trimmer får användas. Slagborrmaskin och motorsåg bör dock hållas på ett avstånd av minst 30 cm från bröstkorgen.

Mobiltelefon, hörlurar och bärbar dator kan användas, förutsatt att avståndet till pacemakern är över 15 cm.

Mat kan tillredas på en induktionsspis, om man står på normalt avstånd. Däremot bör golvhögtalare inte bäras i famnen.

Att få massage och använda massageapparat är tillåtet. Fysikalisk behandling är också till vissa delar tillåten. Det lönar sig ändå att visa pacemakerkortet åt personen som ger behandlingen.

Induktionsslinga som används tillsammans med hörapparat kan användas på ett avstånd av cirka 30 cm från pacemakern.

Svetsaggregat kan påverka funktionen hos alla slag av pacemaker. Om det är nödvändigt att använda ett aggregat, diskutera på förhand om saken på pacemakerpolikliniken.

Det är möjligt att använda högeffektiva arbetsredskap överlag, så som elsvetsaggregat eller startkablar på ett avstånd av 60 cm, d.v.s. en armlängds avstånd. Användningen av sådana redskap rekommenderas ändå inte.

Varför det?

Den störningssignal som ett elektromagnetiskt fält orsakar kan påverka pacemakerns funktion. Pulsen blir långsammare, eftersom pacemakern missuppfattar rytmen och ge fel impuls. Symptomet kan vara svindel.

En störningssignal kan hindra rytmstörningspacemakerns normala funktion att förhindra rytmstörningar eller t.o.m. ge onödiga impulser mot rytmstörningen. Detta kan vara smärtsamt.

 

Läs också:

Hjärttrygga kilometrar

Trafikföretagaren Harri Lähdemäki från Ulfsby fick på våren 2023 idén att förbättra tryggheten på sina charterresor, och med en kort tidtabell genomförde han också sin idé. När Harri nu kör sin buss, har han alltid med en hjärtstartare.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem