Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Mat och hjärtmediciner

Mat och hjärtmediciner

Samverkan mellan olika mediciner är en sak som grundligt undersöks vid utvecklandet av nya mediciner, och man strävar till att ta alla möjliga faktorer i beaktande. Besvärligare är, att undersöka matens och näringsämnenas inverkan på medicinerna, för att inte tala om hälsokostprodukter. Det finns ändå många bekanta födoämnen, som man vet att påverkar medicinernas funktion, och som det är bra för hjärtpatienterna att känna till.

Sini Närvä, Ravitsemustieteen maisteriopiskelija, farmaseutti Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Publicerat 17.8.2023

Medicinens resa från munnen till målet i kroppen innehåller många skeden. Tabletten upplöses i matsmältningskanalen, varefter själva medicinen via tarmen sugs upp i blodcirkulationen. Många mediciner får sin verksamma form först efter att de behandlats i levern. Levern är också ett viktigt organ för nedbrytningen och avlägsnandet av de flesta mediciner ur kroppen.

Största delen av medicinernas samverkan sker i något av de ovan beskrivna skedena. Samverkan kan leda till en höjd koncentration av medicinen och därmed till förstärkt effekt, eller tvärtom till en sänkt koncentration och försvagad effekt.

Samverkan kallas också de situationer, där flera mediciner eller näringsämnen verkar för samma slutresultat. Till exempel kan flera mediciner samtidigt inverka på blodkoagulationen. Eftersom samverkan kan förorsaka allvarliga problem, måste det finnas starka skäl för en samtidig användning.

Måltidens inverkan på medicinuppsugningen

En medicin uppsugs i allmänhet bäst, då den tas på tom mage. Om medicinen tas tillsammans med mat, sker transporten långsammare till tunntarmen, där den uppsugs. Å andra siden finns det mediciner, som rekommenderas att tas i samband med en måltid. En orsak till det här kan vara att medicinen förorsakar irritation i magen. Rivaroxaban (Xarelto®), som inverkar på blodets koagulation, ska tas tillsammans med mat, annars avlägsnas en stor del av medicinen utan att uppsugas.

En enterotablett eller -kapsel är ett preparat, som är överdraget med en hinna som tål magsyran och smälter först i tunntarmen. Det här preparatet ska tas på tom mage tillsammans med rikligt med vatten en halv timme före måltiden, för att medicinen så snabbt som möjligt ska färdas till tunntarmen. Om enterotabletten tas tillsammans med mat, kan det hända att den stannar i magsäcken flera timmar och medicineffekten fördröjs.

Det lönar sig att dricka ett glas vatten med medicinen, eftersom andra drycker kan påverka uppsugningen.

Varfarinanvändaren bör passa på

Varfarinmedicinering (Marevan®) hämmar blodet benägenhet att koagulera genom att förhindra bildningen i levern av vissa koagulationsfaktorer som är beroende av K-vitamin. Därför ska man vid medicinering beakta den K-vitamin man får i sig via maten. En allmän missuppfattning är, att den som använder varfarin ska undvika födoämnen som innehåller K-vitamin. Det här kan leda till att dieten blir onödigt näringsfattig, då grönsaker väljs bort.

Enligt undersökningar hålls INR-värdet, som mäter blodets koagulationsbenägenhet, bäst i balans, då man måttligt och jämnt dagligen får i sig K-vitamin via maten. Det är viktigt, att mängden fördelas jämnt under dagen. Mest K-vitamin finns i mörkgröna bladgrönsaker, så som grön- och brysselkål, spenat och nässlor.

Specialsituationer i anslutning till varfarin och mat

  • Förändrade matvanor, så som specialdieter eller under semesterresor, kan påverka vårdbalansen.
  • Fasta rekommenderas inte.
  • Alkohol kan användas sporadiskt, 1–2 portioner per gång.
  • Kinin, som ingår i Tonic-vatten, kan förstärka effekten av varfarin, och bör därför undvikas.
  • Kosttillskottens stora A-, C-, E- och K-vitamindoser kan påverka vårdbalansen, och det rekommenderas, att preparat som till exempel innehåller 500 mg eller mera C-vitamin inte alls används. D-vitaminpreparat kan användas enligt rekommendationerna.
  • Riklig användning av bär, speciellt svarta vinbär, kan inverka på koaguleringsbalansen. Då är det skäl att begränsa mängden till två deciliter per dag.
  • Det skulle vara bra, att använda endast små mängder av tranbär, havtornsbär samt granatäppelsaft och -frön. Användningen av Goji-bär rekommenderas inte alls.
  • Hos vissa kosttillskott, så som fiskolje-, vitlöks-, ginseng-, ingefära-, johannesört-, tempelträds- (ginkgo biloba-) preparat har skadlig samverkan med varfarin konstaterats.

Centrala saker

För den som använder mediciner som inverkar på blodets koagulering gäller det att vara uppmärksam, eftersom maten kan påverka uppsugningen av medicinerna. Ett jämnt K-vitaminintag är viktigt för dem som använder varfarin. Fiskoljekapslar rekommenderas inte, eftersom de tillsammans med varfarin kan öka blödningsrisken.

Grapefrukt fördröjer ofta avlägsnandet av läkemedel ur kroppen, vilket innebär att medicinens effekt förstärks onödigt och på ett skadligt sätt. Till exempel kan statinets halt öka, vilket ökar risken för biverkningar.

Det är skäl att undvika användningen av olika kosttillskotts- och naturpreparat, eftersom det inte finns tillräckligt med forskningsresultat beträffande deras effekt, säkerhet och samverkan med mediciner. Behovet och användningen av kosttillskottspreparat bör alltid diskuteras med läkaren.

Samverkan mellan de vanligaste hjärtmedicinerna och födoämnena samt kosttillskott

Verkningsmekanism Användningsrekommendation
Grape

Grape påverkar leverns funktion, och fördröjer avlägsnandet av många mediciner. En betydande förstärkning av medicinens effekt kan förekomma.

Bör inte användas tillsammans med statiner, vissa blodtrycksmediciner (t.ex. amlodipin, lerkanidipin, felodipin) eller rytmstörningsmediciner (amiodaron, dronedaron, verapamil).
Blåbär, tranbär, svarta vinbär och andra bär

Innehåller mycket viktiga vitaminer, flavonoider och fibrer, som inte har någon betydande inverkan på medicinerna.

 

Kan användas.

Med undantag av varfarinanvändare, se följande sida.

Ingefära

Ingefära kan påverka blodplättarna, så att blodet koagulerar långsammare.

I normal användning som krydda är mängderna så små, att ingefära inte behöver undvikas. Användningen av kosttillskott gjorda på ingefära bör dock undvikas, om medicin som påverkar blodets koagulering används.
Alkohol

Alkohol förorsakar ett akut belastningstillstånd i levern, vilket kan fördröja avlägsnandet av många läkemedel.

Alkohol kan användas sporadiskt och med måtta, 1–2 portioner per gång.
Grönt te

De katekiner som ingår i grönt te kan försvaga medicineffekten.

Det är bra att undvika kosttillskott gjorda på grönt te, eftersom de kan påverka betablockarna. Grönt te kan drickas normalt.
Lakrits och salmiak

Lakritsextrakt (glycyrrhitzin) höjer blodtrycket och sänker kaliumhalten i blodet. Blodtrycksmedicinens effekt kan upphävas.

Biverkningar kan uppstå, om ca 50-200 g lakritsextrakt konsumeras ett par gånger i veckan. I samband med högt blodtryck är det motiverat att helt undvika användningen av produkter som innehåller lakritsextrakt.

 

Växtstanoler och -steroler (t.ex. bredbart pålägg, drycker)

Växtstanoler och -steroler sänker kolesterolhalten genom att hindra uppsugningen av kolesterol.

Kan användas jämsides med statinmedicinering. Samtidig användning ökar LDL-kolesterolhaltens sänkning med 7–10 %.
Fiskoljepreparat

Fiskoljekapslar innehåller beståndsdelar, så som omega 3-fettsyror, vilka inverkar hämmande på blodplättarnas verksamhet.

Samtidig användning med mediciner som påverkar blodets koagulering kan öka blödningsrisken. Bör inte användas samtidigt. Fisk kan ätas normalt.
Johannesört

Johannesört inverkar kraftigt på leverns funktion, vilket gör att många mediciner avlägsnas snabbare ur kroppen.

 

Bör inte användas tillsammans med hjärtmediciner.

 

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem