Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Pacemakerpatienten och elbilism

Pacemakerpatienten och elbilism

Elbilarna blir snabbt allt vanligare i Finland, och många patienter med pacemaker funderar på, om elbilen kan orsaka problem för pacemakern. Hur kunde en eventuell störning kännas, och får en pacemakerpatient över huvud taget köra och ladda en elbil?

Anna-Mari Hekkala, ylilääkäri
Publicerat 2.4.2024
Getty Images

Elektriska anordningar bildar ett elektromagnetiskt fält omkring sig. Kraftiga elektromagnetiska fält kan störa funktionen hos en pacemaker. I en pacemaker som korrigerar långsam hjärt­rytm kunde en störning hindra pacemakerns funktion, och pulsen då snabbt sjunka, med en snabbt övergående yrsel eller en svimning som följd. I en s.k. rytmstörningspacemaker (ICD), som ger en behandlande elstimulering, kan en störning orsaka ett oönskat slag, då pacemakern misstar den yttre störningen för en rytmstörning.

Lyckligtvis är störningar ytterst sällsynta. När de förekommer är de dessutom i allmänhet övergående, d.v.s. upphör snabbt, då exponeringen upphör. I värsta fall kunde följden ändå vara en långvarig funktionsstörning i pacemakern, urladdning av batteriet eller en skadad pacemaker.

Elbilismens inverkan på pacemakern har undersökts redan i åratal, på initiativ av flera olika apparattillverkare. Att köra och att sitta i en elbil är för pacemakerns del tryggt för en pacemakerpatient.

– För att förkorta laddningstiden har högeffektsladdare utvecklats. Under laddningen finns i kabeln en stor spänning, som kan bilda ett kraftigt elektromagnetiskt fält omkring sig, och detta kan potentiellt orsaka störningar. Pacemakertillverkarna rekommenderar för säkerhets skull ett skyddsavstånd, som är ca 30 cm, berättar kardiolog Ulla-Maija Koivisto, vid universitetssjukhuset i Uleåborg. Hon är insatt i pacemakerbehandling.

Koivisto påminner om, att EU:s direktiv för medicinsk utrustning föreskriver stränga skyddskriterier för pacemaker, och därför är en pacemaker som opereras in i Europa mycket väl skyddad mot störningar.

– Störningar orsakade av yttre elapparater är mycket ovanliga. De få fall jag har stött på, har varit i anslutning till behandling som getts på sjukhus, till exempel strålbehandling som getts i omedelbar närhet. Jag har inte hört om pacemakerproblem i anslutning till elbilism, berättar Koivisto.

Nyligen har en undersökning publicerats, där pacemakerpatienter använde högeffektsladdare. Laddarna hölls t.o.m. ovanpå pacemakern, utan att några problem kunde konstateras.

– Det går ju snabbt att koppla in laddaren. Rytmstörningsladdaren, som i teorin kunde tänkas vara känsligare för störningar, har i allmänhet en kontrollfas på flera sekunder, då pacemakern ännu analyserar störningarna den upptäckt. Ett oönskat slag skulle ju alltså inte ske i samma sekund som laddningen av bilen inleds.

Apparattillverkarna rekommenderar, att man under laddningen inte utsätter sig för det elektromagnetiska fältet under längre tider.

– Det är väl ändå sällan man blir stående bredvid kabeln då bilen laddas. Hellre kan man ju till exempel ta en liten promenad medan laddningen pågår.

Hur är det då med elcykling? Det är en bra motionsform också för pacemakerpatienter, eftersom man ju automatiskt får ett skyddsavstånd till själva motorn då man sitter på cykeln. Och så kan man emellanåt använda muskelkraft.

I december 2023 fanns i Finland 223 056 laddningsbara elbilar.

Info:

  • Det elektromagnetiska fält som elapparater bildar kan i teorin störa pacemakerns funktion, men de vanligaste apparaterna i vår livsmiljö orsakar i allmänhet inga problem.
  • Störst är risken, om elapparaten befinner sig på ett avstånd mindre än 15 cm, alltså mycket nära pacemakern.
  • Att köra elbil och ladda den är för pacemakerns del som regel tillåtet.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem