Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Parkinsonmediciner trygga för hjärtat?

Parkinsonmediciner trygga för hjärtat?

Den nya generationen mediciner, pramipexol och ropinirol, som används i behandlingen av Parkinsons sjukdom har visat sig vara lika trygga för hjärtat som det traditionella levodopa. Till det här resultatet har turkiska forskare kommit i en inledande och relativt liten undersökning.

Julkaistu 9.4.2015
Uppdaterad 28.5.2018

Parkinsons sjukdom har av tradition behandlats med ett mjöldrygederivat, levodopa. En nackdel med detta har ansetts vara en fibrotisering av hjärtklaffar och annan vävnad. Pramipexol igen har misstänkts öka risken för hjärtsvikt.

I den turkiska undersökningen deltog 55 patienter med Parkinsons sjukdom. De fick antingen levodopa eller levodopa och pramipexol eller levodopa och ropinirol. Patienternas medelålder var 63 år. Forskarna kunde i sina mätningar inte observera några skillnader i patienternas hjärtfunktion. De medger dock, att mera omfattande undersökningar behövs, för att bekräfta detta resultat.

Parkinsons sjukdom är en långsamt framskridande sjukdom som medför störningar i motoriken, rörelserna blir långsammare, muskelstelhet och darrning i vila förekommer. Sjukdomens uppkomst går inte att förhindra. Uppskattningsvis cirka en procent av över 60-åringarna och omkring fyra procent av över 80-åringarna lider av Parkinsons sjukdom.

Undersökningen presenterades i december på en konferens i Wien 

Lue seuraavaksi