Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Rökning inverkar deprimerande på infarktpatienten

Rökning inverkar deprimerande på infarktpatienten

Depression är tre gånger allmännare bland infarktpatienter än bland andra.

Julkaistu 17.11.2015
Uppdaterad 28.5.2018

En färsk schweizisk undersökning visar, att de som slutat röka har en två gånger större möjlighet att undvika depression efter en hjärtattack, än de som fortsatt att röka.

I undersökningen deltog 1 164 infarktpatienter, som uppföljdes i ett år. Deras depression kartlades i början av undersökningen och efter ett år. Över en fjärdedel av patienterna led ett år efter infarkten av depression, var tionde hade övervunnit depressionen.

De som led av depression levde oftare än andra ensamma, de hade oftare diabetes och de rökte med större sannolikhet än andra. I undersökningen utreddes egentligen inte motionens inverkan på depressionssymptomen, men forskarna observerade, att de som aktivt motionerat före sitt insjuknande var mera sällan deprimerade.

Hjärtpatienternas depression avviker från de psykiatriska patienternas depression. I stället för känslan av sorg och hopplöshet lider de av sömnlöshet, uttröttning och smärta. Därför blir hjärtpatientens depression ofta oförmärkt. Depressionen kan dock leda till slarv med vården, rökning, ohälsosamma matvanor och socialt undandragande.

Europeiska kardiologföreningen sporrade i oktober infarktpatienter till att motionera och att sluta röka.

Lue seuraavaksi