Flytta dig till innehållet

fi

sv

Själva cancern försvagar hjärtat

Det har som bekant misstänkts, att cancerpatienternas kemoterapi ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, så som hjärtsvikt, blodtryckssjukdomar eller ischemisk hjärtsjukdom.

Julkaistu 4.2.2016
Uppdaterad 28.5.2018

Nu har brittiska forskare konstaterat, att också själva cancern utan behandling, kan skada hjärtat. 

I undersökningen deltog 99 personer med normal pumpningsfunktion i hjärtat. En del hade fått behandling för sin cancer, en del led av ännu obehandlad cancer och en tredje grupp bestod av friska jämförelsepersoner. Forskarna mätte funktionen i deltagarnas vänstra kammare med grundlig ekokardiografi. 

Forskarna lade märke till, att jämfört med de friska hade alla cancerpatienter försämrade mätresultat, oberoende av om de hade fått behandling för sin sjukdom eller inte. Det här resultatet tydde på det, att tumören i sig inverkade direkt och skadligt på hjärtats funktion. Forskarna kommer att fortsätta uppföljningen av deltagarna, för att utreda om mätresultaten kan förutspå patienternas insjuknande i hjärtsvikt och hjärtdödlighet. Om så visar sig vara fallet, är forskarna av den åsikten, att cancerpatienternas hjärthälsa bör undersökas noggrannare än i dag. 

 

Undersökningen presenterades i Spanien på ett möte som behandlade ämnet.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat