Flytta dig till innehållet

fi

sv

Svenskarnas hjärthälsa har ökat

Förträngning av aortaklaffen har blivit allt sällsyntare i Sverige. Också förekomsten av hjärtsvikt och hjärtattacker har minskat, trots att befolkningen blivit äldre. En undersökning baserad på hälsoregister, som täcker hela landet, visar på en gynnsam 20-årig utveckling sedan år 1989.

Julkaistu 18.5.2015
Uppdaterad 28.5.2018
Kuva: Rodeo

Det vanligaste felet i en hjärtklaff är förträngning eller stenos i aortaklaffen, som förorsakar andnöd och smärta vid ansträngning. Den blir i allmänhet vanligare med stigande ålder. Den undersökning som nu publicerats visar dock, att sjukdomen minskat både bland män och bland kvinnor. Dessutom bryter sjukdomen ut i medeltal fyra år senare. Också dödligheten efter en operation har minskat.    

Forskarna konstaterade, att samma utveckling skett beträffande hjärtsvikt och hjärtattacker. Orsaken till den gynnsamma utvecklingen torde finnas i en förbättrad kontroll av hjärtriskerna och i effektivare behandlingsmetoder.

Undersökningen publicerades i tidningen Circulation.

Lue seuraavaksi