Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Tulppa-gruppen rehabiliterar och ger kraft

Tulppa-gruppen rehabiliterar och ger kraft

Tulppa är ett rehabiliteringsprogram som har utvecklats av Hjärtförbundet. Det genomförs som grupprehabilitering i grundhälsovården.

Anneli Luoma-Kuikka
Julkaistu 22.5.2014
Uppdaterad 28.5.2018

Gruppen samlas i allmänhet 12 gånger under ett år, 2-3 timmar per gång och den består av 10-12 deltagare. Handledare för rehabiliteringsgruppen är en hälsovårdare eller sjukskötare och en fysioterapeut från hälsocentralen samt en handledare för verksamheten för likställda, d.v.s. en patient med erfarenhet av artärsjukdomar, som fått skolning för uppgiften.

I Tulppa-gruppen får deltagaren kunskap om sjukdomen, handledning i egenvård och rådgivning. Handledningen stöds av diskussion och verksamhet tillsammans, så som olika slags motionsstunder, träningar, hemuppgifter och mätningar. På varje träff ingår också verksamhet och olika teman i anslutning till motion och näring. Rehabiliteringsdeltagaren väljer också under tiden i gruppen en sak i anslutning till levnadsvanorna, och gör upp en konkret plan, som passar den egna vardagen, för att förändra denna sak. Detta motiverar gruppdeltagarna och ger dem kraft, eftersom det känns lättare att förändra en enskild sak, och framgångar motiverar till att fortsätta.

Från det, att de första Tulppa-grupperna som ett försök startade i Norra Karelen år 1999, har denna verksamhetsmodell upplevts fungerande och utvidgats så, att grundhälsovården i största delen av vårt lands kommuner nu kan erbjuda insjuknade möjlighet att delta i Tulppa-grupper. Nya områden har årligen kommit med. Senaste år startades Tulppa-grupper i kommunerna i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt. Också i Kolari i Lappland genomfördes i slutet av senaste år skolning för Tulppa-handledare och en Tulppa-rehabiliteringsgrupp startades. På Satakunta sjukvårdsdistrikts område har i år inletts skolning och de första rehabiliteringsgrupperna har också inlett sin verksamhet.

Den aktuella kunskap och det stöd av likställda som fåtts i Tulppa-rehabiliteringsgruppen har hjälpt deltagaren att få motivation till att förändra sina levnadsvanor och till att förbinda sig till sin egenvård. I gruppen hittar man också ofta nya konkreta färdigheter för genomförandet av egenvården i vardagslivet. Deltagarnas erfarenhet har varit, att livskvaliteten och välmåendet har förbättrats i takt med att kraften ökat. Stödet av likställda är en viktig del av rehabiliteringen i gruppen, såväl i interaktionen mellan gruppmedlemmarna som via den på erfarenhet baserade kunskap som handledaren ger. Via handledaren för likställdhetsverksamhet får rehabiliteringsgruppen också information om hjärtföreningarnas verksamhet.

I de regioner som har Tulppa-rehabiliteringsverksamhet, kan man fråga av hälsocentralens artär eller hjärtskötare eller sin egen läkare, om möjligheten till att komma med i gruppen.

Lue seuraavaksi