Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Västra Åbolands Hjärtförening rf tar sig an striden mot plötslig hjärtdöd

Västra Åbolands Hjärtförening rf tar sig an striden mot plötslig hjärtdöd

Trots att plötslig hjärtdöd har minskat, dör fortfarande många till följd av rytmstörning. På marknaden finns nu tillgängligt en apparat menad för allmänheten, dvs en defibrillator, eller också kallad hjärtstartare. Med hjärtstartaren kan man vårda livshotande rytmstörningar.

Publicerat 20.4.2016
Uppdaterad 28.5.2018

Vid hjärtstillestånd används denna apparat för att avlägsna rytmstörningar hos den drabbade genom att ge vårdande elstötar. Denna hjärtstartare känner igen dessa rytmstörningar och handleder användaren av apparaten att agera korrekt och säkert. Strömmen överförs från defibrillatorn till hjärtmuskeln genom elektroder som limmas på huden. Med hjälp av strömflödet kan sedan hjärtat pumpa blod och blodcirkulationen återtas.

Västra Åbolands Hjärtförening rf blir i år 40 år. Till äran av jubileumsåret har föreningen nu bestämt att utmana alla Pargasbor i kampanjen att förebygga plötslig hjärtdöd.
Västra Åbolands Hjärtförening rf är en tvåspråkig lokalförening som fungerar under Hjärtförbundet och Egentliga Finlands Hjärtkrets. Föreningens hemort är Pargas (Pargas, Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö). Målet är att förebygga hjärt- och kärlssjukdomar och att förebygga och förminska skador som uppkommer vid dessa.

Födelsedagsbarn brukar oftast få födelsedagspresenter, och därför vill även föreningen gärna ge sina gåvoönskemål här. Det föreningen önskar sig är pengar till införskaffning av så många defibrillatorer som möjligt. Om alla pargasbor donerade t.ex. 1 euro, så kunde föreningen skaffa t.om. 12 st defibrillatorer runt om till Pargas.

Föreningen har fått penginsamlingslov nr 5650/43/2015 från Polisinrättningen i Sydvästra Finland 21.12.2015. Med detta lov har föreningen rätt att samla in pengar i Pargas under år 2016 till den nämnda insamlingen. Insamlingen kommer att ske genom insamlingsbössor vid olika tillfällen, samt genom möjligheten att donera pengar till föreningens insamlingskonto nr FI47 5711 0020 0531 45.

För att ordet skall spridas så brett som möjligt angående insamlingen, och att få fram viktigheten i det förebyggande arbetet vid plötslig hjärtdöd, utmanar vi även andra föreningar och företag i Pargas, Rotary, Lions-föreningar, Marthorna osv till denna insamling.

För pargasbor som har årsdag på kommande kan t.ex. en donation till hjärtföreningens kontonummer till insamlingen vara på gåvolistan.

Vi vill speciellt vända oss till våra jämngamla vänner, som i år fyller 40 år. Ni lever för tillfället i era livs bästa år, men ändå kan vissa risker för hjärthälsan packa på sig – eventuellt övervikt, lite motion och kanske tidspress och stress förekommer. Blodtryckssjukdom är farligt för hjärtat och det anses även vara en hjärt- och kärlsjukdom.
Även om några av dessa riskfaktorer förekommer, så behöver man inte kasta yxan i sjön. Man kan nämligen minska på alla dessa riskfaktorer, och på så vis sköta om sitt hjärta på ett förebyggande sätt. I hjärtföreningen finns professionell hjälp samt stödgrupp till förfogande!

Målet är att defibrillatorer kunde inskaffas redan på våren, men kampanjen fortgår ända till hösten. 

Föreningen har också lovat ordna ett info- och skolningstillfälle på de båda inhemska språken om hur dessa apparater fungerar och används. (Eventuellt i samarbete med Skärgårdens Kombi). 

Föreningen informerar aktivt om hur insamlingen fortskrider, om infotillfällen och om föreningens verksamhet genom PK:s föreningsspalt samt via föreningens hemsidor. 

Som kontaktperson kring insamlingen fungerar föreningens ordförande Hanna Järvinen (förnamn.efternamn@parnet.fi).

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem