Hyppää sisältöön

Sydänpotilaan liikunnallinen kuntoutus

Liikunnallinen kuntoutus on fysioterapeutin ohjaamaa yksilö- tai ryhmäliikuntaa sekä suorituskyvyn arviointia ja liikuntaohjausta.

Annukka Alapappila
Julkaistu 10.9.2014
Päivitetty 9.10.2018
Kuva: Anna Kara

Liikunnallisessa kuntoutuksessa asetetaan suorituskykyyn suhteutettuja tavoitteita ja edistymistä seurataan järjestelmällisesti. Sydänpotilaan liikunnallisen kuntoutuksen tarve ja siihen liittyvät erityispiirteet määräytyvät lääkärin arvioinnin perusteella. Lääkäri voi ohjata potilaan yksilöohjaukseen, fysioterapeutin ohjaamaan liikuntaryhmään tai kuntoutumiskurssille. Fysioterapeutin ohjaamia liikunnallisen kuntoutuksen ryhmiä järjestetään muun muassa terveyskeskuksissa, sydänyhdistyksissä ja yksityisissä hoitolaitoksissa. Myös kuntoutumiskursseilla annetaan liikuntaohjausta ja arvioidaan suorituskykyä mm. kävelytestein.

Ohjattua liikunnallista kuntoutusta suositellaan, jos potilaalla on liikkumispelko tai liikkumisen rajojen löytyminen on erityisen tärkeää. Myös huono fyysinen kunto, ahdistuneisuus ja masentuneisuus ovat syitä hakeutua liikunnallisen kuntoutuksen pariin. Tärkeää on, että liikunnalliseen kuntoutukseen hakeutuva potilas on motivoitunut kuntoutumaan, jotta kuntoutumisesta on tarvittavaa apua. Liikunta, liikkuminen, liikuntaohjaus tai -neuvonta ilman lääkärin lähetettä ei ole liikunnallista kuntoutusta, vaikka se onkin tärkeää potilaan terveyden edistämiseksi ja kunnon ylläpitämiseksi.

Parhaimmillaan liikunnallinen kuntoutus toteutuu 2-3 kertaa viikossa, jolloin kuntoutusjakso kestää noin 1-2 kuukautta. Tämän jälkeen hoitava lääkäri voi arvioida, onko jatkokuntoutukselle tarvetta. Jos ohjatun kuntoutuksen tarvetta ei ole, potilas jatkaa omaehtoisen liikunnan, ei siis liikunnallisen kuntoutuksen, parissa, fysioterapeutilta saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Terveyskeskuksissa tapahtuviin liikunnallisen kuntoutuksen ryhmiin tai fysioterapeutin yksilöohjaukseen ei tarvita SV3FM-lähetettä, vaan lääkäri kirjoittaa kuntoutuksen tarpeen sairauskertomuksen hoitosuunnitelmaan tai -selosteeseen. Maksu määräytyy tavanomaisen terveyskeskuksen asiakasmaksukäytännön mukaisesti eikä siitä saa Kela-korvausta.

Sydänyhdistyksissä tapahtuva fysioterapeutin ohjaama liikunnallinen kuntoutus on yksityistä fysioterapeuttista toimintaa. Mikäli sydänpiiri tai -yhdistys järjestää liikunnallista kuntoutusta, kannattaa sitä markkinoida mm. terveyskeskukselle ja lääkärikeskuksille. Näin lääkärit osaavat ohjata potilaan liikunnallisen kuntoutuksen pariin. Sydänyhdistyksissä on usein tarjolla myös muuta liikuntatoimintaa, johon ei tarvita lääkärin hoitomääräystä.

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset