Hyppää sisältöön
Etusivu / Elämää sairauden kanssa / Kuntoutuminen / Muut kuntoutuspalvelut ja sosiaaliturva

Muut kuntoutuspalvelut ja sosiaaliturva

Kun tarvitset kuntoutusta, kysy rohkeasti omasta terveyskeskuksestasi, poliklinikalta tai sairaalasta. Keskustele lääkärisi kanssa kuntoutustarpeistasi ja arvioikaa yhdessä, millaista kuntoutusta tarvitset. Löydät tietoa kuntoutusvaihtoehdoista järjestäjien verkkosivuilta.

Pirjo Suomalainen, Asiantuntija, kuntoutus ja sairastuneen tuki
Julkaistu 3.12.2021
Päivitetty 16.12.2021

Muut kuntoutuspalvelut

Kelan järjestämä kuntoutus

Kela järjestää kuntoutusta kaikenikäisille ja turvaa toimeentuloa kuntoutuksen aikana. Kelan kuntoutuspalveluja ovat sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssit, koulutus, psyko- tai muut yksilölliset terapiat ja ammatillinen kuntoutus. Sydänkuntoutuskurssit ja sopeutumisvalmennus tukevat sydänsairauksiin sairastuneita, heidän läheisiään ja perheitään monissa eri elämäntilanteissa. Lapsille suunnattu sopeutumisvalmennus järjestetään perhekursseina. Kuntoutus on yleensä maksutonta.

Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus tukee työelämässä jaksamista tai työhön palaamista. Jos epäilet, että työkykysi on alentunut, saatat hyötyä ammatillisesta kuntoutuksesta. Kuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, työhön valmennusta ja uudelleen koulutusta tai elinkeinotukea. Myös yrittäjän on mahdollisesta hakeutua ammatilliseen kuntoutukseen.

Kela ja työeläkelaitokset järjestävät ammatillista kuntoutusta. Kelan ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu henkilölle, joka on työtön, opiskelija tai ollut työelämässä vasta vähän aikaa. Työeläkelaitos vastaa työelämässä olevan ja pidempään työskennelleen (n. viisi vuotta) henkilön ammatillisesta kuntoutuksesta.

Lue lisää Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta Lue lisää työeläkelaitosten ammatillisesta kuntoutuksesta

Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntoutus

Sairaanhoitopiirit ja kunnan terveydenhuolto järjestävät erilaisia ensitiedon tilaisuuksia ja sopeutumisvalmennuskursseja äskettäin sairastuneille tai sydäntoimenpiteeseen tuleville. Niiltä saat tietoa sydänsairaudesta ja sen hoidosta tai toimenpiteeseen liittyvää tietoa. Terveyskeskukset järjestävät myös Sydänliiton kehittämiä Tulppa-ryhmäkuntoutusryhmiä. Sairaanhoitopiirien ja kuntien mahdollisuudet järjestää kuntoutusta vaihtelevat huomattavasti.

Sosiaaliturva kuntoutuksen aikana

Sosiaaliturva-asioissa saat opastusta kunnan ja sairaanhoitopiirien sosiaalityöntekijöiltä, palvelu- ja kuntoutusohjaajilta sekä Kelan virkailijoilta. Sydänsairauksia sairastavia koskee sama sosiaaliturva kuin muita pitkäaikaissairaita. Suurinta osaa etuuksia ja palveluita tulee hakea itse.

Pääsääntöisesti niitä haetaan:

• Kansaneläkelaitoksesta (Kela)
• sosiaali- ja terveydenhuollosta
• eläkevakuutusyhtiöistä

Matkakorvaus

Voit saada Kelasta matkakorvausta kuntoutuksen perusteella. Korvaushakemukseen tarvitaan Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös. Maksat matkasta enintään 25 euron omavastuun.

Lue lisää Kelan matkakorvauksesta

Kuntoutusraha

Kuntoutusraha turvaa toimeentuloasi kuntoutuksen aikana. Kuntoutusrahaa voidaan maksaa 16-67 -vuotiaille. Voit saada osakuntoutusrahaa, jos työaikasi on kuntoutuksen vuoksi lyhentynyt vähintään 40 prosenttia päivittäisestä työajastasi. Kuntoutusrahaa haetaan Kelasta, jos kuntoutuksen tarkoituksena on työelämään pääsy, siellä pysyminen tai sinne paluu. Hakemukseen tulee liittää Kelan tai muun kuntoutuksen järjestäjän tekemä kuntoutuspäätös.

Lue lisää Kelan kuntoutusrahasta

Kuntoutus- ja osakuntoutustuki

Kuntoutustuki turvaa toimeentuloasi pitkittyneen työkyvyttömyyden aikana. Kuntoutustuki on määräaikainen työkyvyttömyyseläke. Tuen myöntämisen perusteena on oletus, että työkyky palautuu hoidon tai kuntoutuksen avulla. Sitä voidaan myöntää joko täys- tai osakuntoutustukena.
Kokoaikaista kuntoutustukea haetaan Kelasta tai eläkevakuutusyhtiöstä, mutta osakuntoutustukea vain omasta eläkevakuutusyhtiöstä. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, johon sisältyy hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Lue lisää Kelan kuntoutustuesta Lue lisää työeläkelaitosten kuntoutustuesta

 

Lue seuraavaksi

Tietoa
Tukea
Lahjoita
Liity jäseneksi