Hyppää sisältöön
Etusivu / Ajankohtaista huhtikuu 2024 / Kaksikielisen yhdistyksen sääntömuutos

Kaksikielisen yhdistyksen sääntömuutos

Sydänyhdistyksen kaksikielisyys voi perustua yhdistyksen vakiintuneisiin toimintakäytäntöihin, viralliseen rekisteröintiin yhdistysrekisterissä tai yhdistyksen sääntöihin. Alla ohjeistusta suomeksi ja ruotsiksi toimivien yhdistysten sääntömuutoksen tekoon. Kaksikieliseksi yhdistykseksi rekisteröityminen Patentti- ja rekisterihallitukselle tehdään aina paperisena.

Anna Autio, järjestökoordinaattori
Julkaistu 12.4.2024
Päivitetty 22.4.2024

Yleisohjeet sääntömuutoksen tekemisestä ovat sivulla Sydänyhdistyksen sääntömuutos.

Kysymykset/frågor: suomeksi Anna Autio (anna.autio@sydanliitto.fi tai på svenska Carolina Salminen carolina.salminen@sydanliitto.fi)

Ruotsiksi käännetyt mallisäännöt:

Olemme liitossa  hahmottaneet kolme eri tapaa, miten kaksikielisyys voidaan huomioida sääntömuutoksen teon yhteydessä.

Vaihtoehto 1: Yhdistyksen nimi suomeksi ja ruotsiksi, jolloin sääntömääräiset dokumentit saavat olla vain suomeksi tai vain ruotsiksi tai molemmilla kielillä. Yhdistyksestä voi käyttää sekä suomen- että ruotsinkielistä nimeä. Säännöissä tai virallisessa rekisteröinnissä ei oteta kantaa yhdistyksen kieleen.

Vaihtoehto 2. Yhdistyksen virallinen rekisteröinti kaksikieliseksi (suomeksi ja ruotsiksi) yhdistyksen omalla sääntöversiolla. Yhdistys kirjaa sääntöihinsä kieltä koskevan lauseen, joissa voidaan lisäksi määrätä, että sääntömääräiset dokumentit tehdään vain toisella kielellä.

Vaihtoehto 3. Yhdistyksen virallinen rekisteröinti kaksikieliseksi yhdistykseksi (suomeksi ja ruotsiksi) ennakkotarkistettujen mallisääntöjen mukaan, jolloin sääntömääräiset dokumentit ovat sekä suomeksi että ruotsiksi eli molemmilla virallisilla kielillä. Säännöissä ei ole mainintaa kielestä.

Yhdistyksen kokouksen kulku ja sääntömuutoksen teko Patentti- ja rekisterihallitukselle

Vaihtoehto 1: Yhdistyksen nimi suomeksi ja ruotsiksi, jolloin sääntömääräiset dokumentit saavat olla vain suomeksi tai vain ruotsiksi tai molemmilla kielillä. Yhdistyksestä voi käyttää sekä suomen- että ruotsinkielistä nimeä. Säännöissä tai virallisessa rekisteröinnissä ei oteta kantaa yhdistyksen kieleen.

Toimenpiteet vaihtoehtoon 1: Yhdistys jatkaa kaksikielisen nimen käyttöä tai päättää nimen muuttamisesta kokouksessaan. Yhdistyksen säännöissä ei oteta kantaa kieleen eikä yhdistystä rekisteröidä kahdella kielellä. Yhdistys joko käyttää ennakkotarkistettuja mallisääntöjä ja tekee ilmoituksen sähköisesti diaarinumeroa käyttäen, tai tekee oman sääntöversion. Yhdistys valitsee Yhdistyspalvelusta löytyvistä ohjeista 1-6 itselleen sopivat ohjeet.

  • Kertauksena: koska yhdistys ei virallisesti rekisteröidy kaksikieliseksi, PRH-ilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

 

Vaihtoehto 2. Yhdistyksen virallinen rekisteröinti kaksikieliseksi (suomeksi ja ruotsiksi) yhdistyksen omalla sääntöversiolla. Yhdistys kirjaa sääntöihinsä kieltä koskevan lauseen, joissa voidaan lisäksi määrätä, että sääntömääräiset dokumentit tehdään vain toisella kielellä.

Toimenpiteet vaihtoehtoon 2: Yhdistys tekee omat säännöt hyödyntäen mallisääntöjä tausta-aineistona, ja käännättää omat säännöt auktorisoidulla kielenkääntäjällä itsenäisesti. Ilmoitus sääntömuutoksesta on tehtävänä paperisena ja se postitetaan PRH:lle. Tee ilmoitus PRH:n Y4a-muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella ja 19A-liitelomakkeella. Tallenna lomakkeet koneellesi ennen niiden täyttämistä ja tulostamista.

Mukaan Iiitetään säännöt suomeksi ja ruotsiksi. Ilmoitukseen liitetään myös maksukuitti.

  • muokattavan suomen- ja ruotsinkielisen mallisääntötekstin saat Anna Autiolta, anna.autio@sydanliitto.fi
  • mukaan liitetään myös tosite sääntömuutoksen maksusta (110 euroa ennakkotarkastamaton ja 55 euroa ennakkotarkastettu sääntömuutos)
  • huomatkaa PRH:n ohjeet sääntöjen kirjoitusasusta: PRH – Yhdistykset – Sääntöjen kirjoitusasu
  • Yhdistys voi halutessaan ennakkotarkastaa säännöt itse, mutta todennäköisemmin säännöt käsitellään yhdistyksen kokouksessa ennakkotarkastamattomina, sillä ennakkotarkastus itsessään on hintava. Tämä huomioidaan yhdistyksen kokouksen kulussa. Ennakkotarkastamattomat säännöt tulevat voimaan rekisteröinnistä PRH:hon eli kokouksen jälkeen.
    • Yhdistyspalvelusta löytyvistä ohjeista hyödynnetään soveltuvin osin ennakkotarkastamattomia sääntöjä koskevia toimintaohjeita

 

Vaihtoehto 3. Yhdistyksen virallinen rekisteröinti kaksikieliseksi yhdistykseksi (suomeksi ja ruotsiksi) ennakkotarkistettujen mallisääntöjen mukaan. Tulkintamme mukaan sääntömääräiset dokumentit laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi eli molemmilla virallisilla kielillä. Ohje perustuu PRH:n neuvontapalvelusta saatuun tietoon.

Yhdistyksen kokouksen kulussa noudatetaan Yhdistyspalvelun ohjeita mallisääntöjen mukaisten sääntöjen hyväksymisestä, mutta sääntömuutoksen ilmoittaminen Patentti- ja rekisterihallitukselle poikkeaa ohjeestamme. Tee virallinen ilmoitus PRH:n Y4a-muutos- ja lopettamisilmoituslomakkeella ja 19A-liitelomakkeella. Tallenna lomakkeet koneellesi ennen niiden täyttämistä ja tulostamista.

Toimenpiteet vaihtoehtoon 3: Yhdistyksen kokouksessa hyväksytään sääntömuutos. Ilmoitus sääntömuutoksesta on tehtävänä paperisena ja se postitetaan PRH:lle. Mukaan Iiitetään säännöt suomeksi ja ruotsiksi ja kielenkääntäjän todistus. Sydänliiton käännättämissä mallisäännöissä on auktorisoidun kielenkääntäjän leimat. Ilmoitukseen liitetään myös maksukuitti

  • Ilmoittaja laittaa paperi-ilmoitukseen ennakkotarkastuksen diaarinumeron ja liitetään tosite 55 euron maksusta (ennakkotarkastettu sääntömuutos).

 

Jos PRH:lta tulee lisäpyyntöjä tai kommentteja sääntömuutokseen, niin ota yhteyttä järjestökoordinaattori Anna Autioon (anna.autio@sydanliitto.fi tai på svenska Carolina Salminen carolina.salminen@sydanliitto.fi) ja pohditaan yhdessä ratkaisu.

 

Patentti- ja rekisterihallitus/ yhdistysrekisteri – ohjeet ja lomakkeet

PRH:n ohjeet kaksikieliselle yhdistykselle:  PRH – Yhdistykset – Kaksikielinen yhdistys  / PRH – Föreningar – Tvåspråkiga föreningar

PRH:n ohjeet ja hinnat sääntömuutoksen ilmoittamisesta paperilomakkeella:  PRH – Yhdistykset – Paperilomake  / PRH – Föreningar – Pappersblankett

PRH:n ohjeet sääntöjen kirjoitusasusta:  PRH – Yhdistykset – Sääntöjen kirjoitusasu

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut