Hyppää sisältöön
Etusivu / Laki ja säännöt / Yleisötilaisuuden järjestäminen

Yleisötilaisuuden järjestäminen

Oletko järjestämässä yleisötilaisuutta? Tarvitaanko siihen jotain lupia? Saako anteeksi helpommin kuin luvan? Toivottavasti tältä sivulta löydät tarvitsemasi avun yleisötilaisuuden järjestämiseen.

Yleisötilaisuutta järjestämässä

Kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus on yleisölle avoin huvitilaisuus, kilpailu, näytös tai muu näihin rinnastettava tilaisuus. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai esimerkiksi Sydänyhdistyksen jäsenyyttä, sovelletaan samoja yleisötilaisuutta koskevia säännöksiä, jollei esimerkiksi pienen osanottajien lukumäärän perusteella tilaisuutta voida pitää yksityisenä. Nyrkkisääntönä voidaan kuitenkin todeta, että kyseessä on yleisötilaisuus silloin, kun tilaisuuteen osallistuminen ei edellytä nimenomaista kutsua tai kuulumista johonkin tiettyyn yhteisöön.

Luvat kuntoon

Tapahtuma järjestetään aina jossain ja joku on tällöin maanomistaja. Näin ollen maanomistaja on ensimmäinen taho, jolta lupa tapahtumapaikan käyttöön on kysyttävä. Tavat luvan kysymiseen ovat luonnollisesti erilaiset kun kysytäään lupaa yksityiseltä maanomistajalta tai kunnalta. Kunnan verkkosivut ovat kuitenkin oikea osoite siihen, kun lupaa alkaa kysymään.

Kokoontumislain mukaan tilaisuuden järjestäjä vastaa järjestyksen ja turvallisuuden säilymisestä tilaisuudessa. Tämän vuoksi poliisi- ja pelastusviranomaiset edellyttävät yleisötapahtuman järjestäjältä turvallisuusasioiden suunnitelmallista huomioimista. Tämän todentamiseksi kaikista suuremmista (yli 200 osallistujaa tai tarve järjestyksenvalvojille/liikenteenohjaajille) yleisötilaisuudesta tulee tehdä järjestämispaikan poliisille yleisötilaisuusilmoitus. Yleisötilaisuuden liitteeksi tulee tällöin jättää muun muassa myös turvallisuus- ja pelastussuunnitelma.

Ohje pelastussuunnitelman laadinnasta ja pelastussuunnitelman mallipohja

Maanomistajan lupa riittää siis melkeinpä aina kun puhutaan yhdistyksen omasta tai muuten vain osallistujamäärältään pienemmästä tilaisuudesta. Jos kuitenkin puhtaan useamman sadan hengen avoimesta tilaisuudesta saattaa lupatarve kattaa myös esimerkiksi meluilmoituksen, jätehuoltosuunnitelman sekä terveydensuunnitteluviranomaisen luvan. Näissä tapauksissa poliisin nettisivuilta löytyy apua.

Musiikkia korville

Monessa tapahtumassa musiikki näyttelee jotain osaa. Jos järjestettävässä tapahtumassa soitetaan musiikkia, tarvitaan aina Teoston ja Gramexin yhteinen tapahtumalupa. Lupa tarvitaan riippumatta siitä, oliko sitten kyse elävästä musiikista tai levyltä tai muulta tallenteelta soitettavasta musiikista. Luvan hinta määräytyy tapahtuman koon ja luonteen mukaan sekä sen, mitä roolia musiikki tilaisuudessa näytteli. Eli tultiinko paikalle muusikin takia vai oliko musiikki vain taustaroolissa.

Miksi musiikin soittamisesta pitää sitten maksaa? Eikö levy oston yhteydessä maksu jo suoritettu? Pääsääntö tässä on se, että levyn oston yhteydessä suoritettu hinta on niin sanottu kuluttajahinta, jonka maksamalla levyn omistaja sai oikeudet normaaliin kuluttajakäyttöön. Kaikki tätä laajempi käyttö, kuten yleisötilaisuuksissa musiikin soitto, edellyttää aina lisälupia. Musiikin käyttömaksuilla pyritään varmistamaan se, että luovilla aloilla voi jatkossakin elättää itsensä ja musiikkia tehtäisiin myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja tapahtumajärjestelyistä

Lisätietoja tapahtumajärjestleyistä löydät muun muassa poliisin verkkosivuilta

Musiikin soittamisen mahdollistavan tapahtumaluvan voit hankkia Teoston verkkosivuilta

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut