Hyppää sisältöön
Etusivu / Kampanjat / Vuoden 2024 viestinnälliset kampanjat ja verkkoluennot

Vuoden 2024 viestinnälliset kampanjat ja verkkoluennot

Tietoa syksyltä 2023 toimintasuunnitelman pohjaksi.

Anna Autio, järjestökoordinaattori
Julkaistu 9.10.2023
Päivitetty 5.6.2024

Toimintasuunnitelman mukaisesti toteutamme 5 isompaa kampanjaa vuonna 2024. Alla alustavat suunnitelmat kampanjoista:

Ruoka ja ravitsemus -kampanja, ajankohta tammi-helmikuu

Kampanja kannustaa kuluttajia siirtymään nykyisestä lihapainotteisesta ruokavaliosta enemmän kasvispainotteiseen ruokavalioon. Siinä tuodaan kuluttajille erilaisia kasvisruokavaihtoehtoja ja -ideoita lihan korvaamiseen tai vähentämisen tueksi, ja kannustetaan kokeiluihin. Kampanjassa on vahva painotus helppoudella ja uusilla ideoilla. Keskitymme erityisesti arkiruokailuun. Aihe on erittäin ajankohtainen ja myös pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa tärkeänä painopisteenä.  Kampanjan erityiskohderyhminä ovat lapsiperheet sekä yksin asuvat.

Kampanja on valtakunnallinen viestinnällinen kampanja, jossa medioina tulevat olemaan omien medioiden lisäksi some ja verkkomediat, ehkä myös TV. Yhdistykset, piirit/alueet ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt voivat halutessaan jakaa kampanjan someviestintää omissa kanavissa ja muutenkin osallistua kampanjan viestintään. Kampanjan yhteydessä on verkkoluento, johon voi halutessaan järjestää katselutilaisuuksia.

Sydänviikko 12.- 19.5.2024Liikkuen hyvää sydämelle

Sydänviikko vietetään vuoden 2023 tavoin liikunnan parissa. Sydänviikon painotus on yhdistysten, piirien/alueiden ja valtakunnallisten järjestämissä aiheeseen liittyvissä tapahtumissa. Tavoitteenamme on että, Sydänliiton ja erityisesti sydänyhdistyksien toiminta tulee tutuksi. Se, että yhä useampi kiinnostuu sydänyhdistyksen liikunta- ja muusta toiminnasta, tulee mukaan, liittyy jäseneksi ja innostuu vapaaehtoistoiminnasta. Ja että yhä useampi innostuu omatoimisesta liikkumisesta.

Kampanjan kohderyhmänä ovat potentiaaliset jäsenemme sekä nykyiset jäsenet. Potentiaalisimmat jäsenemme ovat useimmiten sairastuneita ja heidän läheisiään. Kampanjassa valtakunnallinen viestintä ohjaa osallistumaan yhdistysten tapahtumiin. Sydänviikon aikana järjestetään liikunta-aiheinen verkkoluento.

Kampanja unesta ja palautumisesta, ajankohta elo-syyskuu

Kampanjan tavoite on tarjota tietoa ja työkaluja vaihdevuosia lähestyvälle tai vaihdevuosi-ikäiselle naiselle unesta ja palautumisesta.
Kampanja on naisille suunnattu (osana Naisen sydän-hanketta).

Valtakunnallisessa viestinnällisessä kampanjassa hyödynnetään laajasti omia medioita sekä ostettua mediaa. Yhdistykset, piirit/alueet ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt voivat halutessaan jakaa kampanjan someviestintää omissa kanavissa ja muutenkin osallistua kampanjan viestintään. Kampanjan aikana järjestetään verkkoluento, jossa työterveyspsykologi ja gynekologi keskustelevat työ- ja vaihdevuosi-ikäisen naisen unesta ja palautumisesta. Verkkoluentoon voi halutessaan järjestää katselutilaisuuksia.

Eteisvärinäkampanja, ajankohta syyskuu

Kampanjalla on kolme eri kohderyhmää:

 • Potentiaaliset sairastuneet, jotka eivät vielä tiedä sairastavansa eteisvärinää. Tavoitteena lisätä yleistä tietoisuutta sairaudesta  ja saada ihmiset tunnistamaan mahdollisia eteisvärinän oireita.
 • Eteisvärinää jo sairastavat. Tavoitteena tukea sairastunutta elämässä eteisvärinän kanssa
  • Tarjota tietoa sairaudesta ja sen hoidosta
  • Sitouttaa sairauden hoitoon (elintavat, lääkehoito jne.)
  • Tuoda esille Sydänliiton palveluita sairastuneille (esimerkiksi vertaistuki, kurssit, sydan.fi, yhdistystoiminta/jäsenyys)
 • Eteisvärinää hoitavat terveydenhuollon ammattilaiset. Tavoitteena tukea potilaiden hoitoa
  • Tarjoamalla tietoa ja erityisesti työvälineitä asiakkaan kohtaamiseen
  • Lisätä tietoisuutta sairastuneita auttavista Sydänliiton palveluista

Valtakunnallinen laaja viestinnällinen kampanja tulee pitämään sisällään omien medioiden lisäksi laajasti ostettua mediaa, mm. TV- ja verkkomainontaa sekä sosiaalisen median toimenpiteitä. Yhdistykset, piirit/alueet ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt voivat halutessaan jakaa kampanjan someviestintää omissa kanavissa ja muutenkin osallistua kampanjan viestintään. Kampanjan yhteydessä järjestetään 4 eriteemaista verkkoluentoa kahden viikon sisällä, joihin voi halutessaan järjestää katselutilaisuuksia.

Verenpainekampanja, ajankohta marraskuu

Tavoitteena on saada naisia kiinnittämään huomiota verenpaineeseensa, sen vaikutuksiin osana omaa terveyttä ja oikeanlaiseen verenpaineen mittaamiseen.
Kampanja on naisille suunnattu (osana Naisen sydän-hanketta).

Kampanja on valtakunnallinen viestinnällinen kampanja, jossa medioina tulevat olemaan omien medioiden lisäksi some ja verkkomediat. Yhdistykset, piirit/alueet ja valtakunnalliset jäsenjärjestöt voivat halutessaan jakaa kampanjan someviestintää omissa kanavissa ja muutenkin osallistua kampanjan viestintään. Kampanjan yhteydessä on verkkoluento, johon voi halutessaan järjestää katselutilaisuuksia. Kampanjan yhteydessä voi myös järjestää verenpaineen omaseurantaan kannustavia tapahtumia (omaseurannan ohjausta).

 

Verkkoluennot 2024

Lisää tietoa verkkoluennoista sydan.fi/verkkoluennot -osoitteesta, johon päivitetään tarkemmat kuvaukset luennoista lähempänä tapahtumaa sekä luentojen ilmoittautumislinkit.

 

 

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut