Hyppää sisältöön
Etusivu / Lääkehoidon ohjauksen muistilista

Lääkehoidon ohjauksen muistilista

Lääkehoidon ohjaus vaikuttaa suuresti siihen, minkälainen luottamus ja osaaminen sairastuneella on toteuttaa lääkehoitoaan.

Sara Sutela, Sara Sutela
Julkaistu 7.2.2023
Päivitetty 15.2.2023

Sepelvaltimotautiin sairastuneista yli 30 % ei lunasta heille määrättyjä kolesterolilääkkeitä apteekista. Voidaan arvioida, että tätäkin suurempi osa ei käytä lääkkeitä ohjeiden mukaisesti. Sepelvaltimotaudissa lääkityksen toteutuminen on ensiarvoisen tärkeää uusintainfarktien ja jopa kuoleman estämiseksi. Myös muissa sydänsairauksissa lääkitys estää elämää haittaavien oireiden ilmaantumisen sekä sairauden pahenemisen tai etenemisen.

Lääkehoidon toteutumista estäviä tekijöitä ovat lääkkeiden suuri määrä, nimien sekavuus, lääkityksen monimutkaisuus ja epäkäytännöllisyys arjessa, epätietoisuus lääkityksen kestosta sekä seurannan toteutumisesta. Myös korkea hinta sekä haitta- ja yhteisvaikutukset vaikuttavat lääkkeiden ottamiseen.1  Moniin edellä mainittuihin asioihin voidaan vaikuttaa terveydenhuollon toimesta.

Lääkehoidon toteutumisen esteet ovat yksilöllinen yhdistelmä, mutta harvoin pelkästään sairastuneen oma valinta. Lääkehoidon ohjaus vaikuttaa suuresti siihen minkälainen luottamus ja osaaminen sairastuneella on toteuttaa lääkehoitoa.

 

Muistilista lääkityksen ohjaamiseen:

 

Kysy asiakkaan suhtautumisesta lääkkeisiin
 • Miltä uusien lääkkeiden aloittaminen tuntuu asiakkaasta?
 • Mitä huolia asiakkaalla on lääkkeisiin liittyen?

 

Käy asiakkaan kanssa lääkelista läpi

On tärkeää kirjoittaa huomiot ylös, jotta ne muistuvat mieleen kotona. Voit tarvittaessa käyttää erillistä lomaketta huomioiden tekemiseen.

 • Jokaisen lääkkeen käyttötarkoitus. Mihin se on tarkoitettu ja mitä vaikutuksia sillä toivotaan? Miksi se on tärkeä? Onko lääkkeellä useita nimiä?
 • Lääkkeiden ottaminen. Jokaiselle lääkkeelle on määritelty päivittäinen annostus ja annostusväli. Suunnitelkaa asiakkaalle hänen arkeensa sopiva lääkkeidenottorutiini. Dosetti helpottaa muistamista. Joskus lääkäriä kannattaa pyytää apuun lääkkeiden järkevämmässä ohjelmoinnissa, jotta arki helpottuisi. Voisiko esimerkiksi yhden ainoan iltalääkkeen siirtää aamuun ongelmitta?
 • Määräaikaisuus ja annoslaskut/nostot. Varsinkin akuutin sydäntapahtuman jälkeen, jotkin lääkkeet on tarkoitettu määräaikaisiksi ja toisissa voi olla suunniteltuna annosnostoja tai -laskuja tulevien viikkojen aikana. Kirjatkaa ohjeet ymmärrettävästi ylös lääkelistaan.
 • Haitta- ja yhteisvaikutukset. Käykää asiakkaan kanssa yhdessä läpi mahdolliset haittavaikutukset ja niiden todennäköisyys. Aihe mietityttää monia, mutta rehellinen keskustelu usein hälventää huolia.
 • Lääkehoidon seurannan toteutuminen. Miten lääkehoitoa seurataan ja säädetään? Miten asiakas voi itse seurata vaikutuksia? (Esim. verenpaine, turvotukset, rintakipu, kolesterolilukemat.)

 

Muuta huomioitavaa
 • Käyttääkö asiakas ravintolisiä? Tarkistakaa yhdessä mitä ravintolisiä on turvallista käyttää yhdessä lääkityksen kanssa.
 • Mietityttääkö asiakasta lääkkeiden suuri määrä? Joitakin lääkkeitä on tarjolla yhdistelmälääkkeinä. Asiaa voi kysyä lääkäriltä seuraavalla kerralla. Ovatko jotkin lääkkeet määräaikaisia ja lääkitys kevenee ajan kanssa?
 • Mietityttääkö asiakasta lääkkeiden hinta? Tarkista onko hinta este käyttää lääkettä? Jos on, pohtikaa ratkaisuja tähän yhdessä. Tietääkö asiakas kelakorvauksesta, lääkkeiden erityiskorvattavuudesta sekä lääkemaksukatosta? Lääkettä voi myös olla mahdollista vaihtaa edullisempaan. Jos rahaa on hyvin niukasti, Kela voi antaa maksusitoumuksen lääkkeisiin.
 • Onko lääkkeitä hankala ottaa? Onko nielemisessä tai muistamisessa hankaluuksia? Tarkastakaa yhdessä voiko lääkettä puolittaa tai tarvittaessa murskata. Joitain lääkkeitä on tarjolla myös eri muodossa, kuten laastarina tai jopa pistoksena. Kysy lääkäriltä tarvittaessa apua.

 

Lisää materiaalia lääkehoidon ohjauksen tueksi löydät ammattilaispalvelun Materiaalit -osiosta

 

 1. Pedretti ym. 2022. How to optimize the adherence to a guideline-directed medical therapy in the secondary prevention of cardiovascular diseases: a clinical consensus statement from the European Association of Preventive CardiologyEuropean Journal of Preventive Cardiology.

Lue seuraavaksi