Hyppää sisältöön
Etusivu / Sydämen vajaatoiminnan omaseurannan ohjaus

Sydämen vajaatoiminnan omaseurannan ohjaus

Sydämen vajaatoimintaa sairastavan on oleellista osata tunnistaa vajaatoiminnan vaikeutumisen oireet ajoissa, jolloin hoitoa tehostamalla voidaan nopeuttaa pahenemisvaiheesta toipumista ja välttää sairaalaan joutuminen.

Oireiden seuranta

Ohjaa asiakasta seuraamaan oireita ja toimimaan tilanteen mukaisesti oheisen taulukon mukaan.

Ei muutosta oireissa

Oiretilanne Toimi näin
Ei muutoksia. Jatka omahoitoa. Muista sovitut lääkärin ja hoitajan seurantakäynnit ja -soitot.

Oireet lisääntyvät

Oiretilanne Toimi näin
Paino on noussut yli puoli kiloa vuorokaudessa, 2 kg kolmessa vuorokaudessa tai 5 kg viikossa.
Turvotuksia jaloissa tai vatsassa.
Hengenahdistus lisääntyy.
Kuiva, hakkaava yskä erityisesti öisin.
Nukkuminen on hankalaa, joudut kasaamaan useita tyynyjä pään alle. Kohonnut syketaso.
Säädä nesteenpoistolääkitystäsi, jos lääkäri on sopinut kanssasi annostuksen nostamisesta painon vaihtelun mukaan.
Muussa tapauksessa tai jos lääkeannoksen lisääminen ei auta, ota yhteyttä hoitajaasi tai lääkäriisi.

Vaikeat oireet

Oiretilanne Toimi näin
Voimakas hengenahdistus, joka ei helpota levossa.
Nukkuminen onnistuu vain istuma-asennossa hengenahdistuksen vuoksi.
Äkillinen hengenahdistus tai rintakipu, joka ei helpotu levossa tai nitrolla.
Ota välittömästi yhteys lääkäriisi tai päivystykseen.
Soita tarvittaessa hätänumeroon 112.
Älä lähde ensiapuun omalla autolla.

Ohjaa oireiden pahenemiseen vaikuttavat tekijät. Näin pystytään välttämään tilanteita, jotka vaikeuttavat oireita. Syitä voivat olla esimerkiksi tulehduskipulääkkeiden käyttö, lääkkeiden ottamatta jättäminen, suolan käytön lisääntyminen, alkoholin runsas käyttö tai vajaatoiminnan oireita lisäävä sydän- tai muu sairaus. Varmista, että potilas tietää, kehen hänen täytyy olla yhteydessä oireiden vaikeutuessa.

Nestetasapainon seuranta

Sydämen vajaatoiminta voi aiheuttaa nesteen kertymistä elimistöön, mistä seuraa oireiden vaikeutuminen. Nesteiden kertymiseen vaikuttaa suolan saanti ja kuinka paljon nesteitä nautitaan juomalla tai ruuan mukana. Lievässä vajaatoiminnassa nesteitä voi nauttia tavalliseen tapaan. Vaikeassa vajaatoiminnassa päivittäin nautittavien nesteiden määrää on syytä rajoittaa, erityisesti jos natriumarvo pyrkii laskemaan.

Lue lisää nesterajoituksesta

Nesteen kertymistä seurataan säännöllisellä painon seurannalla. Se on olennainen osa omaseurantaa. Nopea painonnousu viittaa nesteen kertymiseen ja kun siihen reagoi ajoissa, voi säästyä sairaalahoidolta.

Ohje potilaalle painon seurantaa varten:

  • Käy vaa’alla samanlaisissa olosuhteissa eli esimerkiksi aamulla wc-käynnin jälkeen kevyissä vaatteissa ja kirjaa paino ylös.
  • Oireettomassa tai vähäoireisessa sydämen vajaatoiminnassa riittää painon seuranta kerran viikossa.
  • Jos oireet ovat vaikeat tai ne pahenevat, tarkista paino päivittäin.
  • Jos paino nousee yli puoli kiloa vuorokaudessa, 2 kg kolmessa vuorokaudessa tai 5 kg viikossa, ota yhteyttä hoitavaan yksikköön tai jos olet saanut ohjeet nesteenpoistolääkityksen säätelystä painon vaihtelun mukaan, nosta lääkeannostusta sovitulla tavalla.

Verenpaineen ja sykkeen seuranta

Verenpaine- ja syketason perusteella lääkäri arvioi lääkehoidon onnistumista ja tekee tarvittaessa muutoksia siihen. Helpoiten seuranta tapahtuu kotimittarilla. Varmista että potilas tietää verenpaineen tavoitetason.

Ohjeet verenpaineen kotimittaukseen

Ohjaa myös syketaajuuden seurantaan ja pulssin säännöllisyyden seurantaan. Epäsäännöllinen pulssi voi olla merkki eteisvärinästä.

Ohje pulssin tunnusteluun

Lue seuraavaksi