Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Det kan hända vem som helst

Det kan hända vem som helst

I maj inleder vi i hjärtsamfundet den stora medelanskaffningskampanjen ”Det kan hända vem som helst”. Vi vill med kampanjen få människor att stanna upp och tänka på hur allmänna hjärtsjukdomarna är och öka kunskapen om det, hurudan livskumpan en hjärtsjukdom i verkligheten kan vara.

Publicerat 1.6.2017
Uppdaterad 27.3.2019

Med hjälp av kampanjen förmedlar vi kunskap om hjärtorganisationernas verksamhet i stödande och rehabilitering av de insjuknade samt i förebyggande. Med sina donationer stöder deltagarna i kampanjen rehabiliteringen av hjärtsjuka och arbetet för främjande av hjärthälsa i Finland. En del av avkastningen används till läger- och rehabiliteringsverksamhet för barn och unga med medfödda hjärtfel.

Kampanjen kommer att få omfattande synlighet både på webben och i tidningarna. Vi hoppas, att kampanjen också får stor synlighet i de sociala medierna. Var med och sprid vårt budskap och kunskap om kampanjen till din näromgivning.

Följ Hjärtförbundet
sydän.fi och kenelletahansa.fi
Facebook: @sydanliitto Instagram: @sydanliitto

Lue seuraavaksi