Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Rehabilitering lönar sig

Rehabilitering lönar sig

Att delta i rehabilitering ökar kunskapen om sjukdomen och färdigheten att sköta om sig själv. Att diskutera i grupp och utbyta erfarenheter med andra lindrar den rädsla och ångest som sjukdomen kan medföra.

Anneli Luoma-Kuikka, kehittämispäällikkö
Julkaistu 26.10.2020
På rehabiliteringskurserna har du möjlighet att i grupp träffa andra som befinner sig i samma livssituation.

Hjärtrehabilitering anordnas av den offentliga social- och hälsovården, FPA, försäkrings- och pensionsanstalterna, Hjärtförbundet och hjärtdistrikten. Man får bäst reda på rehabiliteringsmöjligheterna för en hjärtpatient från den egna hälsostationen, FPA eller närmaste hjärtdistrikt. Också hälsovårdens rehabiliteringshandledare och socialarbetare samt hjärtskötare och läkare kan berätta om rehabiliteringsmöjligheterna.

Hjärtorganisationernas rehabilitering

Rehabiliteringskurserna passar för dig, som nyligen har insjuknat i en hjärtsjukdom. På rehabiliteringskurserna har du möjlighet att i grupp träffa andra som befinner sig i samma livssituation, att lyssna på föreläsningar som hålls av yrkespersoner samt att tillsammans dela erfarenheter genom att göra och lära. En del av kurserna är tematiska kurser, på vilka man fördjupar sig i ett speciell ämne (t.ex. motion, näring, psykiskt välmående eller parförhållande).

Du kan komma till kursen ensam eller tillsammans med din make eller en anhörig. Kurserna är avgiftsfria för deltagarna. Du kan söka till alla kurser oberoende av din boningsort. Kurserna hittar du på Kuntoutuskalenteri: sydan.fi > kuntoutuskalenteri. Sök till kursen genom att fylla i Ansökan till rehabiliteringskurs.

Tulppa-rehabilitering

Tulppa-rehabilitering är grupprehabilitering som genomförs på hälsocentralen. På träffarna behandlas insjuknande och vård tillsammans med andra som befinner sig i liknande situationer. Som gruppdragare fungerar hälso- eller sjukskötare, fysioterapeut eller motionshandledare samt en utbildad kamratstödshandledare från lokalföreningen. Tulppa-rehabilitering kan i fortsättningen också anordnas på webben.

FPAs rehabilitering

FPA anordnar anpassningsträning och rehabiliteringskurser på basen av en hjärtdiagnos för både personer i arbetsför ålder och för personer utanför arbetslivet. Också närstående till en insjuknad har möjlighet att under några dagar delta i en kurs som anordnas av FPA. På FPAs kursutbud kan du kontrollera kommande kurser.

För att söka till en kurs behöver du ett B-utlåtande av en läkare. FPAs hjärtrehabilitering anordnas på rehabiliteringsanstalter antingen som anstaltskurser eller som öppna kurser, vilket betyder att deltagarna bor hemma under den tid kursen pågår. Kurserna är i gruppform, men de innehåller också individuell handledning.

FPA ersätter på basen av läkarremiss också individuell psyko-, fysio- eller verksamhetsterapi.

Läs mera: Kela 

Stöd från hjärtföreningen

Att insjukna i en hjärtsjukdom väcker många slags tankar och känslor. Stöd för att klara av förändringen fås från hjärtföreningen.

En kamratstödsperson kan hjälpa dig genom att lyssna och diskutera med dig. I många hjärtföreningar kan du motionera tillsammans med andra i sporrande grupper, delta i intressanta föreläsningar och olika evenemang och utfärder.

En kamratstödsperson kan du hitta på söktjänsten: sydan.fi > Etsi vertaistukihenkilö.

Lue seuraavaksi