Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Också en effektiv prevention försvagas med tiden

Också en effektiv prevention försvagas med tiden

Patienter med hjärt- och kärlsjukdomar har nytta av ett mångfacetterat förebyggande – men bara under en kort tidsperiod. En färsk undersökning visar, att redan efter sex år har nyttan av preventionen utjämnats.

Julkaistu 11.1.2016
Uppdaterad 28.5.2018
Lääkärin vastaanotto. Kuva Suomen Sydänliitto/Jarno Hämäläinen

I den ursprungliga undersökningen hade drygt 900 irländska hjärt- och kärlsjukdomspatienter från grundhälsovården deltagit. De fick individuell handledning och skolning bland annat till att förändra sina levnadsvanor och man höll regelbunden telefonkontakt med dem. Jämförelsegruppen fick normal behandling. Efter uppföljningen på ett och ett halvt år hamnade deltagarna i preventionsgruppen klart mera sällan på sjukhus på grund av hjärt- eller andra sjukdomar. 

Vid uppföljningen efter sex år kunde forskarna konstatera, att lika många patienter från preventionsgruppen som de patienter som fått normal behandling hamnade på sjukhus. Blodtrycks- och kolesterolvärdena låg på samma nivå i de båda grupperna. Inte heller beträffande dödligheten fanns några skillnader. 

Forskarna betonade, att utan specialåtgärder blir också en effektiv prevention så småningom ineffektiv. 

 

Undersökningen publicerades i tidningen BMJ-OPEN.

Lue seuraavaksi