Flytta dig till innehållet

fi

sv

Smarta familjen med i regeringens spetsprojekt

Social- och hälsoministeriet har beviljat verksamhetsmodellen Smarta familjen, som utvecklats av Hjärtförbundet, ett statsbidrag på 580 000 euro som en del av spetsprojektet för främjande av hälsa och välmående och minskande av ojämlikhet.

Terhi Koivumäki
Julkaistu 15.3.2017
Uppdaterad 8.5.2019

Avsikten med det tvååriga bidraget är att med hjälp av Smarta familjen -skolningar förstärka motions- och näringskunnandet bland hälsovårdarna på rådgivningarna och lågstadierna i hela Finland.

Smarta familjen har redan i tio år erbjudit en enhetlig metod och redskap för handledning av barnfamiljernas levnadsvanor. Metoden har hittills tagits i bruk i över hundra kommuner. Tack vare statsbidraget kan skolning ges i alla kommuner, förstärka Smarta arbetet i de kommuner som redan fått skolning samt ta i bruk flera digitala lösningar, så som det elektroniska Smarta familjen -kortet.

Smarta familjen i den nya sote-miljön

För det, hur Smarta familjen -metoden ska få rotfäste i den nya sote-miljön utvecklas verksamhet på Satakunta sjukvårdsdistrikts område. På Södra Österbottens sjukvårdsdistrikts område tas andra familjeaktörer med i samarbetet med rådgivningarnas och skolornas hälsovårdare och utnyttjar då Smarta familjen -modellen jämsides med andra redan befintliga samarbetsnätverk, till exempel programmet Ilo kasvaa liikkuen och SAPERE.

Smarta familjen -metoden baserar sig på gällande rekommendationer och levnadsvanehandledning som i undersökningar bevisats vara effektiv. Med individens små eller måttliga förändringar i levnadsvanorna uppnås hälsonytta också på befolkningsnivå. En god motions- och näringshandledning uppgörs utgående från klienten genom att förstärka familjens egna kraftresurser. Det här betyder, att familjens situation och resurser tas i beaktande, familjen har en aktiv roll i handledningssituationen och familjens känsla av varaktighet och motivation till förändringar får stöd. I handledningen tas båda föräldrarna och familjens möjlighet till att utnyttja digitala lösningar i beaktande.

Rådgivningarna och skolhälsovården möter alla barnfamiljer

Målet med skolningen är att förstärka hälsovårdarnas kunnande i motions- och näringshandledning och att samordna familjernas levnadsvanehandledning och främjande av välmående.

Rådgivningarna och skolhälsovården är serviceformer som har låg tröskel, där möter man så gott som alla barnfamiljer. Hälsovårdarna måste ha tillräckligt med kunskaper och färdigheter för en påverkande motions- och näringshandledning samt uppdaterade arbetsredskap. Spridandet av Smarta familjen -metoden till alla Finlands kommuner tryggar familjernas möjlighet till levnadsvanehandledning av samma kvalitet oberoende av boningsort, säger Smarta familjens utvecklingschef Terhi Koivumäki.

Hjärtdistrikten och -föreningarna har möjliggjort Smarta familjen -skolningar och gjort arbetet bekant i sina regioner både bland hälsovårdarna och också daghemmen och familjerna. Många föreningar har med sitt stöd hjälpt till att få bildpärmarna eller korten till hälsovårdarnas förfogande eller på annat sätt gjort Smarta familjen -helheten bekant.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat