Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Kraft från avstickare till skogen

Kraft från avstickare till skogen

​– Skogen är på samma sätt som bastun en plats, där titlarna försvinner och det är lätt att börja tala med främmande människor, säger Sirpa Arvonen, sakkunnig i beteendevetenskap och arbetsplatsvälmående.

Minna Ruotsalainen
Julkaistu 1.6.2017
Uppdaterad 27.3.2019

Enligt Metsämieli-metoden är skogen det bästa gymmet för kroppen och sinnet. Sirpa Arvonen har i sitt arbete sett hur skogen nästan omedelbart får människan att slappna av och känna sig fri. Hennes välmåendemetod Metsämieli, som hon utarbetat tillsammans med yrkespersoner på hälso- och motionsområdet, betonar skogens och närnaturens betydelse som träningsplats för känslorna och kroppen.

– Alla känner till naturens inverkan på hälsan, men ändå börjar skogen vara främmande för allt flera stadsbor, säger Sirpa Arvonen besviket.

Friluftslivets vän, som också fungerat som guide och arbetat i Suomen Latu, började fundera på, hur man skulle kunna motivera människor till, att som motvikt till arbetslivet på ett enkelt sätt i skogens famn öka sitt eget välmående. Utgångsläget är gynnsamt, eftersom finländarna i medeltal har bara några hundra meter till närmaste skog. Puls, blodtryck och stresshormonnivån börjar enligt undersökningar sjunka redan efter tio minuter i naturen. Efter tjugo minuter kan man känna sig positivare och på bättre humör.

– I undersökningar har konstaterats, att naturen också oförmärkt har en hälsopåverkan. Då man går in i skogen vaknar sinnena och känslan av närvaro piggar upp. Rörelsens rytm hjälper till. Och man behöver inte alltid ens gå ut, bara att se på ett naturfotografi eller sitt favoritlandskap får en att slappna av.

Grundtanken i Metsämieli-metoden är, att skogen tack vare sin välmående- och hälsopåverkan är den bästa miljön för träning av psykiska färdigheter. I skogen lever man för stunden och koncentrationen och kreativiteten vaknar. Sirpa skulle önska, att alla skulle hitta sin egen skogstid och sitt eget förhållande till skogen, och därifrån kunna ösa ett övergripande välmående genom hela livet. Att sticka sig ut i skogen kunde i bästa fall bli en likadan vana som att gå på gym. Fastän tyngdpunkten i Metsämieli ligger på de psykiska färdigheterna, inspirerar den också till hälsofrämjande motion i naturen. Enligt undersökningar ökar naturen motioneringens regelbundenhet och motionsgångerna.

– Det är nådigt i skogen, där finns inga speglar eller känsla av prestationskrav och stress. Naturen bjuder på en omväxlande terräng och sin egen konstutställning.

Ryggen mot trädet -sinnesövning i skogen
1. Stanna upp en stund på din skogspromenad.
2. Ställ dig med ryggen mot ett träd.
3. Sucka och andas djupt i 1–2 minuter.
4. Fokusera din blick på marken eller slut ögonen.
5. Lyssna en stund på naturens ljud, dofta och njut av stunden.
6. Fortsätt uppfriskad din promenad.

Tillsammans eller ensam

Metsämieli tar sin lära från positiv psykologi, socialpsykologi, mindfulness och levnadsfärdighetsträning. Allt inleds med att man bekantar sig med naturen, sinnena blir känsligare och man förnimmer skogen. Efter att man identifierat sina egna sinnesupplevelser och förnimmelser begrundar man de reaktioner, känslor och tankar som väckts. Slutresultatet är i bästa fall att man fått ny kraft.

– Naturen är en naturlig plats för människan, den väcker, återupplivar, ger tröst och en känsla av kontinuitet. Där kan man vara helt ensam med sig själv och där finns inga prestationskrav. I skogen kan man fast skrika bort sitt illamående.

Metsämieli-övningarna är enkla, snabba och leder till självrannsakan. Avsikten är, att genom regelbunden träning kunna förbättra sina psykiska färdigheter, fördjupa sin självkännedom, öva upp sin närvaro eller driva bort stress.

Många övningar baserar sig på frågor som man ställer sig själv, eftersom metoden utgår från tanken att alla är den bästa sakkunniga på sitt eget liv. Ur minnen och gamla känslor kan senare födas nya tankar och synvinklar.

Metsämieli-övningarna är avslappnande, lugnande och uppiggande fröövningar, plantövningar som ökar självkännedomen och trädgårdsövningar som hjälper i svåra livssituationer. Övningarna kan utföras ensam eller i grupp. Nu finns också i landet flera handledare som gått kurser i denna metod. Metodens närhet till naturen och stävan efter ett övergripande välmående har väckt intresse.

– I övningarna tvingas du gestalta sina egna gränser, identifiera dina känslor och i bästa fall får du mera självförtroende, du kan och klarar av.

För Sirpa har skogen alltid varit en kraftresurs. Arbetet har också ofta på ett eller annat sätt haft en anknytning till naturen. De bästa skogsminnena hör ändå absolut ihop med upplevelsen av naturens små under, först med barnen och senare med barnbarnen. Utvecklaren av Metsämieli uppmuntrar också föräldrarna att ta med sina barn ut i skogen ända från det att de är små och att göra det till hela familjens gemensamma utomhushobby.

Lue seuraavaksi