Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Snabb puls kan öka risken för insjuknande

Snabb puls kan öka risken för insjuknande

En snabb hjärtrytm kan vara ett tecken på risk att avlida i hjärt- och kärlsjukdomar. Det här har man också tidigare vetat att gäller för redan insjuknade. Nu har amerikanska forskare konstaterat, att ett hjärta som slår snabbt skvallrar om hjärtrisker också hos personer som ännu är friska.

Sirpa Norri
Julkaistu 15.9.2014
Uppdaterad 28.5.2018
ommeltu sydän

Forskningsresultaten baserar sig på en tjugoårig uppföljning av över 4 000 amerikaner med en medelålder på 55 år. Av dessa insjuknade drygt 700 under uppföljningstiden i en hjärt- och kärlsjukdom och nästan 1 200 avled. 

Forskarna lade märke till, att de patienter vars vilopuls i början av uppföljningen var snabb, insjuknade i hjärt- och kärlsjukdomar, speciellt i hjärtsvikt. Sannolikheten för att de skulle avlida var också större än för andra. Däremot var sannolikheten för att de skulle behöva en pacemaker mindre än för andra. Allt som allt inopererades en pacemaker åt knappt 50 av deltagarna i undersökningen.

Också i en undersökning som nyligen gjordes i Asien och på Stilla Ocean – området konstaterades en snabb puls förutspå förhöjd dödsrisk. I den här undersökningen förknippades snabb vilopuls snarare med störningar i hjärncirkulationen än med hjärt- och kärlsjukdomar.  

Undersökningen publicerades i tidskriften Journal of the American Heart Association.

Lue seuraavaksi