Flytta dig till innehållet

fi

sv

Typ 1 diabetes risk för hjärtsvikt

Juvenil- eller typ 1 diabetiker har en fyrdubbel risk jämfört med normalbefolkningen att hamna på sjukhus på grund av hjärtsvikt. Dålig blodsockerbalans och försämrad njurfunktion ökar risken för hjärtsvikt.

Julkaistu 18.11.2015
Uppdaterad 28.5.2018
Keskustelijoita

Resultaten baserar sig på en färsk svensk undersökning. I den deltog 33 000 typ 1 diabetiker. Som jämförelse fanns uppgifterna för över 166 000 friska svenskar i samma ålder. Då undersökningen inleddes var de undersökta 35-åriga och de hade lidit av juvenil diabetes i drygt 20 år. Uppföljningstiden var cirka åtta år.

Man har redan tidigare vetat, att diabetes ökar risken för hjärtsvikt. Eftersom hjärtsviktpatienterna i allmänhet redan är gamla, har insjukningsrisken för typ 1 diabetiker hittills varit oklar.

Undersökningen publicerades i tidningen The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat