Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Varfarinbehandlingens balans har stor inverkan på tilltäppningsrisken

Varfarinbehandlingens balans har stor inverkan på tilltäppningsrisken

En varfarinbehandling i god vårdbalans förbättrar betydligt förmaksflimmerpatientens prognos.

Publicerat 15.11.2016
Uppdaterad 8.5.2019

Den omfattande finländska FinWAF-undersökningen utredde, hur förmaksflimmerpatienternas varfarinbehandling lyckas. I undersökningen kombinerades resultaten från flera olika register, och på detta sätt fick man en täckande bild av tillståndet för nära 55 000 förmaksflimmerpatienter.

Med hjälp av patienternas personnummer kunde man hämta uppgifter om deras laboratorieresultat, medicinbehandling, sjukhusperioder och dödsorsak. Forskarna fick en god helhetsbild av den finländska flimmerpatientens vård.

Undersökningen visade, att den hjärt- och blodkärlsrelaterade dödligheten var hälften mindre och hjärtinfarktrisken en tredjedel mindre i den grupp, där TTR-värdet, som beskriver varfarinbehandlingens balans, var över 80 procent, jämfört med de patienter, vars TTR var 70 procent.

I rekommendationerna för God medicinsk praxis har varfarinbehandlingen ansetts vara effektiv och trygg, då TTR är minst 70 procent. TTR – Time in Terapeutic Range – beskriver, hur stor del av tiden patienten befinner sig inom gränserna för vårdmålet, d.v.s. att INR-värdet, som beskriver blodets koaguleringsförmåga, är mellan 2 och 3.

– Undersökningen visade, att varfarinbehandlingen måste genomföras verkligt väl, för att patienten inte ska utsättas för tilltäppningsrisk, konstaterar professor Pekka Raatikainen, en av FinWAF-undersökningens huvudforskare. Han är kardiologiöverläkare vid HUCS Hjärt- och lungcenter.

– Redan efter en regelbunden uppföljning på två månader kan man se vilka patienter, som skulle dra nytta av varfarinbehandling. Ifall vårdbalansen inte är i skick, måste den korrigeras eller så måste medicinen bytas till direkt antikoagulantia, säger en annan av huvudforskarna, specialläkare i kardiologi, Mika Lehto vid HUCS Hjärt- och lungcenter.

Den tredje huvudforskaren var professor, överläkare Riitta Lassila från Enheten för koagulationsstörningar vid HNS.

Resultaten från FinWAF-undersökningen presenterades på Kardiologiska föreningens i Finland höstmöte den 5 oktober. Undersökningen finansierades av biomedicinföretaget Bristol-Myers Squibb och medicinföretaget Pfizer.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem