Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Gustavs är inte av en slump en av Finlands hjärttryggaste kommuner

Gustavs är inte av en slump en av Finlands hjärttryggaste kommuner

Gustavs socialdirektör Aino Hynninen gläder sig åt den uppmärksamhet kommunen fått och uppmuntrar också andra kommuner att satsa på hjärttryggheten.

Text Mari Blek-Vehkaluoto, bild Tatu Lertola
Publicerat 17.8.2022
Uppdaterad 20.10.2022
När jag promenerar på lunchpausen har jag möjlighet att se skärgårdstallarna, berettär Aino Hynninen.

Gustavs väcker associationer till en skärgårdskommun vid havet. Invånare har Gustavs bara knappt tusen. På somrarna vaknar kommunen till liv och det finns två orsaker till det här – Skärgårdens Ringväg och tusentals semesterinvånare.

Också Aino Hynninen har fallit för skärgårdsnaturen. Stress är en bekant sak för den kommunala tjänstemannen och Aino har märkt, att för att skaka den av sig måste man ta sig tid och också hitta återhämtningssätt som är lämpliga för en själv.

– När jag promenerar på lunchpausen har jag möjlighet att se skärgårdstallarna. Redan ur det här uppstår en naturkontakt, som ger en stund av återhämtning mitt under arbetsdagen.

Nu är Gustavs inte bekant bara för sin skärgårdsnatur, utan också för sin hjärttrygghet. Vid öppningstillfället av Hjärtförbundets webbtjänst Sydänturvallinen Suomi steg Gustavs fram som Finlands hjärttryggaste kommun.

– Karakteristiskt för Gustavs är innovativitet, företagsamhet och smidighet. Förbättrandet av hjärttryggheten är ett bra exempel på, hur snabbt man vid behov kan få saker att gå framåt.

Initiativet till anskaffandet av hjärtstartarna kom från en förtroendevald. Saken behandlades snabbt i nämnderna och i kommunalstyrelsen. På beslutet inverkade förutom kommunens åldrande befolkningsunderlag och geografiskt osammanhängande form också antalet sommarinvånare och turister. Gustavs vill profilera sig som en trygg kommun.

Hjärtstartarna placerades på sådana platser, där många människor rör sig. Ett framsteg är, att en del av dem är placerade i vindfång, där de alltid finns till hands.

– Hjärtstartarna har inte drabbats av någon skadegörelse, trots att de är belägna på mycket centrala platser.

På de förstahjälpskolningar som kommunen anordnat har Aino fått självförtroende för sina egna färdigheter. Hon vågar använda hjärtstartaren, eftersom den själv ger så god handledning. På skolningarna har hon också märkt, att alla hjärtstartare fungerar enligt samma princip, oberoende av märke.

– Då jag på ett skolningstillfälle hörde, hur en arbetskamrat hade återupplivat under en fritidsaktivitet, förstod jag, att jag nog också skulle klara av det.

Hjärttrygghet

Hjärttrygghet är förberedelse för en hjärtstilleståndssituation ur en lekmannaåterupplivares synvinkel. På webbtjänsten Sydänturvallinen Suomi kan man kontrollera nivån på hjärttryggheten i varje kommun och välfärdsområde i Finland.

Syftet med tjänsten, som är riktad speciellt till beslutsfattarna i kommunerna och välfärdsområdena, är att konkretisera hjärttryggheten samt att fungera som ett verktyg för förbättrandet av den.

Gustavs planerar att ta hjärttryggheten i beaktande i sin säkerhetsplan. Med hjälp av webbtjänsten Sydänturvallinen Suomi är det lätt att följa med nivån.

Kontrollera nivån på hjärttryggheten i din hemkommun: sydanturvallinensuomi.sydan.fi

Återhämtning från stress:

  1. Aino rekommenderar att undvika onödig stress, eftersom det har en väsentlig betydelse för orkandet och hjärthälsan. I arbetslivet borde en mycket större uppmärksamhet fästas på återhämtningen än vad som görs i dag.
  2. Sätt värde på återhämtningen och ordna tid för den. Aino har märkt, att återhämtningen inte bara kan lämnas till semestern, utan små stunder av återhämtning behövs varje dag.
  3. Hitta dina egna återhämtningssätt. För Aino är de till exempel en lunchpromenad och i samband med den korta stunder i naturen. För att en naturkontakt ska uppstå behövs inte alltid långa fotvandringar, utan den bästa återhämtningen får hon, då blicken vilar på skärgårdstallarna.

Läs också:

Kroppen och sinnet behöver återhämtning

Återhämtning är kroppens och sinnets sätt att vakna till nytt liv. Under återhämtningen återställs krafterna till den nivå de befann sig på före ansträngningen, och därför liknar man ofta återhämtningen vid att ladda batterierna.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem