Flytta dig till innehållet

fi

sv

Medlemsbetalningsgirot och -kortet igen med tidningen Sydän

Giroblanketten för medlemsbetalningen och medlemskortet skickas åt Hjärtförbundets medlemmar med det första numret av tidningen Sydän.

Julkaistu 15.11.2016
Uppdaterad 22.10.2019

Det lönar sig alltså att fästa speciell uppmärksamhet på årets första tidning, och ta tillvara dessa bilagor. Giroblanketten och medlemskortet är en del av tidningens pärm och de kommer att utformas så, att de tydligt kan urskiljas från resten av tidningen.

Du har väl kommit ihåg att betala medlemsavgiften för år 2016? Information om medlemskap i Hjärtförbundet och frågor i anslutning till medlemskapet hittar du på adressen sydanliitto.fi/tule-mukaan/jasenpalvelu, med e-post jasenpalvelu@sydanliitto.fi eller per telefon 09 752 7521.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat