Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Dosering av Marevan

Dosering av Marevan

Dosen av Marevan anges vanligen som total dos per vecka och den ska fördelas så jämnt som möjligt över alla dagar i veckan. Veckodosen tillämpas fram till nästa INR-testning.

Julkaistu 23.4.2015
Uppdaterad 13.12.2018

Dagsdosen tas varje dag vid samma tidpunkt, till exempel på morgonen antingen efter en måltid eller på fastande mage. Dosett rekommenderas eftersom det hjälper patienten att ta läkemedlet regelbundet. I dag finns det Marevantabletter med styrkan 3 eller 5 milligram och de kan halveras.

Om en dos glöms bort ska den läggas till dosen för nästa dag. Tar man av misstag två doser på en gång, kan den extra dosen dras av på dosen för nästa dag eller de kommande dagarna. I båda fallen kan en dagsdos minskas eller ökas med högst 5 milligram åt gången. A och O är att den planerade veckodosen är oförändrad. I oklara fall och vid feldosering är det bäst att kontakta den behandlande vårdenheten vid små (under 1,5 mg) och stora läkemedelsdoser (över 10 mg).

Dosstorlekarna beror på många faktorer och det kan förekomma mycket stora individuella skillnader. Exempelvis arvsfaktorer, ålder, andra sjukdomar, läkemedel och födoämnen kan medverka till hur warfarin verkar i kroppen. Doserna i milligram spelar inte lika stor roll som det att INR-värdet uppnås och håller sig på samma nivå så exakt som möjligt.

Så här kan läkemedelsdosen anpassas efter INR-värdet. Tabellen är avsedd för de vuxna patienter som har lov av sin läkare att själva justera läkemedelsdosen efter testresultaten. Justeringsrekommendationerna är vägledande och de kan avvika från tumreglerna här, om dosen är exceptionellt stor eller liten.

INR-värde Dosändring Kontrollinterval
under 1,8 Kontakta din vårdenhet
1,8-1,9 Okande nivå i på varandra följande mätning, fortsätt med samma dos
Jämn eller sjunkande nivå i på varandra följande mätning, öka veckodosen med circa 10%
2 veckor
2,0-3,0 Behandlingen är på målnivån, fortsätt med samma dosering 4 veckor
3,1-3,5 a. Sjunkande nivån i på varandra följande mätningar, fortsätt med samma dos
b. Samma nivå i på varandra följande mätningar, fortsätt med samma dos
c. Ökande nivå i på varandra följande doser, minska dosen med circa 10%
a. 2 veckor
b. 1 vecka
c. 1-2 veckor
över 3,5 Ta inte Marevan. Kontakta din vårdenhet eller en akutmottagning

INR-värdet ska kontrolleras ungefär en vecka efter att dosen har justerats på egen hand. Ändra helst också dagsdoserna ungefär lika mycket när veckodosen av Marevan justeras. Undvik att ha dagar utan Marevan. Tack vare den standardiserade dagsdosen är behandlingen tillförlitlig, minskar risken för att glömma doser och är den koagulationshämmande effekten jämn.

Läkemedelsinteraktioner 

Många läkemedel kan antingen stärka (INR-värdet stiger) eller sänka (INR-värdet sjunker) effekten av Marevanbehandlingen och därmed påverka läkemedelsdoserna. Också Marevan kan påverka effekten av andra läkemedel. Det kallas läkemedelsinteraktioner. På grund av interaktionerna ska man inte använda andra läkemedel på egen hand. Rådgör alltså alltid med din behandlande läkare innan du börjar med ett nytt läkemedel eller slutar med ett annat läkemedel. Tala dessutom om på apoteket att du använder Marevan.

En del läkemedel ökar blödningsrisken eftersom de minskar blodets koaguleringsförmåga på ett annat sätt än Marevan och försämrar skyddsmekanismerna i mag–tarmkanalen. Det kan leda till blödningar. Sådana läkemedel är exempelvis acetylsalicylsyra (ASA, bl.a. Aspirin®, Disperin®, Primaspan®), clopidogrel (bl.a. Plavix®), prasugrel (Efient®), tikagrelor (Brilique®), dipyridamol (bl.a. Persantin®) och antiinflammatoriska medel, också receptfria. Ibland kan läkemedlen behövas trots att de ökar blödningsrisken. Det kan till exempel vara fallet när en stent har opererats in vid ballongvidgning. I sådana fall måste uppföljningen av Marevanbehandlingen intensifieras. Detta är särskilda situationer och läkaren måste bestämma vad som ska göras.

Kom ihåg att många influensamedel innehåller ASA.

Vid tillfällig smärta och feber är paracetamol det bästa receptfria alternativet. Men vid långvarigt bruk och i stora doser kan också paracetamol påverka sjukdomskontrollen vid Marevanbehandling. Prata alltid med den behandlande läkaren om du måste använda smärtstillande medel i mer än en vecka.

Också lågmolekylärt heparin (bl.a. Klexane®, Fragmin®, Innohep®) och fondaparinux (Arixtra®) som båda tas som subkutan injektion förstärker effekten av Marevan. De används ofta vid sidan av Marevan i början av behandlingen och vid stor trombosrisk, när INR har sjunkit under 2,0 fram till dess att Marevanbehandlingen har återgått till målnivån. De så kallade direkta antikoagulantia eller trombinhämmarna apixaban (Eliquis®), edoxaban (Lixiana®), dabigatran (Pradaxa®) och rivaroxaban (Xarelto®) ska inte användas i kombination med warfarin eftersom det kan uppstå allvarliga blödningar.

Effekten av warfarin förstärks av till exempel

 • clopidogrel, prasugrel, tikagrelor
 • antiinflammatoriska medel, bland annat ibuprofen
 • många svampmedel, också kräm, gel och vagitorier för lokal behandling
 • många antibiotika, till exempel metronidazol, erytromycin, cefalexin, klaritromycin, tetracyklin och sulfatrimetoprim
 • tyroxin mot hypotyreos (Thyroxin®)
 • amiodaron mot hjärtrytmstörningar (Cordaroneâ)
 • kalciumkanalblockeraren diltiazem (bl.a. Dilzem®)
 • kolesterolsänkande medel, till exempel simvastatin, fluvastatin och fenofibrat
 • giktläkemedlet allopurinol
 • omeprazol som minskar utsöndringen av magsyra (bl.a. Losec®)
 • alla preparat som innehåller kortison, till exempel astmaläkemedel
 • antidepressiva, till exempel sitalopram (bl.a. Cipramil®)
 • sennaextrakt (Agiolax®, granulat).Effekten av warfarin försämras av till exempel
 • C-vitamin i stora doser
 • epilepsiläkemedlet karbamazepin (bl.a. Neurotol®)
 • vissa antibiotika, bland annat kloksacilin
 • det urindrivande medlet spironolakton
 • tuberkulosläkemedlet rifampicin (Rimapen®).

Marevan och naturmedel

Naturmedel lämpar sig inte för användning tillsammans med Marevan. Många naturmedel har mycket kraftig inverkan på behandlingen. De antingen förstärker eller försämrar effekten av Marevan. Vid vissa naturmedel är det svårt att bedöma effekten eftersom det inte alltid finns exakt information om vad de innehåller och hur de verkar i kroppen. Prata alltid med den behandlande läkaren innan du börjar använda naturmedel. Tumregeln är dock att inte alls använda naturmedel.

Exempel på naturmedel som kan vara skadliga i kombination med Marevan

 • Ginkgo (kinesiskt tempelträd)
 • Ginseng
 • Goiji- och havtornsprodukter, ingefäraprodukter
 • Johannesört
 • Kinesisk angelikarot (kinakvanne; dong quai)
 • Kinesisk salvia (dan sheng)
 • Mariatistel
 • Omega-3-fettsyror (”fiskoljor”)
 • Papayaextrakt
 • Rödris
 • Ubikinon
 • Vitlöksextrakt.

Marevanbehandlingen påverkas också av vitaminpreparat. Den som använder Marevan bör vara särskilt försiktig med stora vitamindoser. Det säkraste sättet att få i sig vitaminer är att äta varierad kost med mycket frukt, bär och grönt.

Preparat med fiskolja (omega-3) kan påverka blodkoagulationen. Så prata alltid med din läkare innan du börjar använda dem. Personer som har hjärt- och kärlsjukdomar eller riskfaktorer för sådana sjukdomar och inte kan äta fisk kan i stället använda sammanlagt högst ett gram eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA) om dagen under överinsyn av en läkare. Det är dock att föredra att intaget av dessa fettsyror kommer via fiskmåltider. På grund av den ökade blödningsrisken måste man ta en paus med omegapreparat och andra naturmedel några veckor före en planerad operation eller något annat ingrepp som orsakar blödning.

Gyllene regler för Marevanbehandling

 • Försök hålla dagsdoserna så lika stora som möjligt
 • Ha inga dagar utan Marevan
 • Om du glömmer att ta läkemedlet eller av misstag tar dubbel dos: se till att veckodosen inte ändras
 • Mät INR-värdet minst två dygn innan dosordinationen tar slut
 • Kontrollera INR-värdet regelbundet och gör extra test vid behov.

Arbetsgrupp: Riitta Lassila avdelningsöverläkare, HNS, Mikko Syvänne överläkare, Sami Kaivos sakkunnigsjukskötare, Heidi Asmundela sjukskötare, HNS, Tuija Pusa nutritionist

Lue seuraavaksi