Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Förmaksflimmer i vardagen

Förmaksflimmer i vardagen

Förmaksflimmer blir vanligare med stigande ålder.

Pekka Raatikainen, Matti Halinen, Mikko Syvänne, Sami Kaivos 
Publicerat 23.4.2015
Uppdaterad 28.8.2018
Kuva: Jarno Hämäläinen

Hela två procent av finländare i arbetsför ålder och tio procent av personer över 80 år lider av förmaksflimmer.

Kost

Den som har förmaksflimmer kan äta normal hälsosam kost. Vid förhöjt blodtryck, kranskärlssjukdom eller ökad risk för kranskärlssjukdom rekommenderas kost med företrädesvis grönsaker och fiberrika födoämnen. Kosten ska innehålla mycket små mängder animaliskt fett och salt. Överviktiga bör helst banta och se till att ha normala blodsockervärden.

Mörkgröna grönsaker som innehåller stora mängder K-vitamin kan försämra effekten av Marevanbehandlingen. Detta gäller bland annat brysselkål, grönkål, spenat och nässla. Därför bör intaget vara så jämnt som möjligt. Huvudregeln är att läkemedelsdosen anpassas till kosten och inte vice versa.

Rådgör allt med din läkare innan du börjar använda naturprodukter och fiskoljeprodukter. Vanligen är det bäst att låta bli dem eftersom de kan ha överraskande interaktioner med läkemedel och det är osäkert till vilken nytta de är. Läs mer om Marevan i patientvägledningen Marevanbehandling som Finlands Hjärtförbud har gett ut.

Motion

Vid förmaksflimmer kan stegen bli långsammare och fötterna kännas tunga. Trots besvären kan man röra på sig så mycket man orkar utan att blir alltför andfådd och trött. Den som använder antikoagulantia ska inte ägna sig åt motionsformer där risken för olyckor och blödningar är större än normalt.

Sex och bastu

Sex och samliv kan fortsätta som vanligt och det finns ingen anledning att sluta bada bastu.

Arbetsförmåga

Förmaksflimmer orsakar sällan bestående arbetsoförmåga. Ibland kan det behövs en kortare sjukskrivning efter ett anfall för att få ett slut på de återkommande rytmrubbningarna och för att läkemedelseffekten ska stabiliseras. Det kan hända att prestationsförmågan är nedsatt och att det dämpar arbetstakten. I andra fall kan yrsel när man reser sig ställa till med problem. Som behandling räcker det oftast med att stiga upp långsammare och böja sig framåt när yrseln slår till.

Rätt genomförd tolereras medicinering vid förmaksflimmer mycket bra och den är inget hinder för att förvärvsarbeta. Däremot kan antikoagulationsbehandling innebära vissa inskränkningar i yrkesval och vara ett hinder för att ha ett arbete där olycksrisken är stor.

Arbetsgrupp: M.J. Pekka Raatikainen professor, specialist i kardiologi och inremedicin, Matti Halinen professor, specialist i kardiologi och inremedicin, Mikko Syvänne docent, Sami Kaivos 

Lue seuraavaksi