Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / God vardag med antikoagulationsbehandling

God vardag med antikoagulationsbehandling

Antikoagulationsbehandling är vanligt och används av över 200 000 finländare. Du kan leva ett normalt liv med läkemedelsbehandlingen.

Anna-Mari Hekkala
Publicerat 13.12.2018
Uppdaterad 14.12.2018
Bild Rodeo

Uppföljning

Antikoagulationsbehandling är ofta en bestående behandling som pågår i många år. På grund av behandlingen måste patienten gå på regelbundna kontroller. Under besöken kontrolleras att patienten har tagit läkemedlet regelbundet och utan problem. Om patienten har haft blödningsbenägenhet, utreds orsaken och åtgärder vidtas för att förebygga problemet i fortsättningen. Om patienten har börjat använda nya läkemedel, kontrolleras att läkemedlen inte haft skadliga samverkningar. Ett läkemedel kan också vid behov bytas ut mot ett annat om det orsakat biverkningar.

Kontrollbesöket görs på en läkar- eller hälsovårdarmottagning. Det första kontrollbesöket genomförs vanligen en månad efter inledningen av behandlingen. Därefter bestäms kontroll­intervallet individuellt. Om patienten är frisk i övrigt, räcker det med årliga kontrollbesök på läkarmottagningen. Om patienten är äldre, svag och har njursvikt, behövs kontrollbesök med ungefär tre månaders mellanrum.

I samband med kontrollbesöket undersöks åtminstone blodbilden (hemoglobin och blodplättar) och njurfunktionen med blodprov. Patienter som använder warfarin går vanligen på INR-kontroller en gång i månaden.

Bär alltid med dig Hjärtförbundets SOS-antikoagulantkort. Kortet berättar i nödsituationer för hjälpare att du använder antikoagulationsbehandling.

Resor

När du ska ut och resa, packa läkemedlen i handbagaget. De ska helst vara i dosetten. Ta med läkemedlens original­förpackningar och kopior på recepten. Ta med extra läkemedelsdoser för säkerhets skull. Det är också bra att ha med en beskrivning av din behandling på engelska.

När du reser inom Europa lönar det sig att ha med det europeiska sjuk­försäkringskortet. Kortet berättigar i EU- och EES-länder samt Schweiz till vård av samma kvalitet som landets egna medborgare får. Kortet fås avgiftsfritt från Fpa. Hjärtpatienter ska dessutom helst teckna en privat reseförsäkring. Kontrollera de exakta ersättningsvillkoren hos försäkringsbolaget.

Personer som använder warfarin­behandling behöver tänka på några saker när de reser. Före och genast efter resan är det bra att kontrollera INR-värdet. Ta också med uppföljnings­uppgifterna för Marevan-behandlingen. Kosten förändras lätt utomlands. Försök dock avvika så lite som möjligt från kosten du äter hemma. Turistdiarré och kräkningar kan påverka INR-värdet. För brådskande situationer är det bra att redan i hemma t.ex. via resebyrån ta reda på hur INR-värdet kan mätas i resmålet.

Motion

Antikoagulationsbehandling hindrar inte motion eller tävlingsidrott. Antikoagulationsbehandling förebygger dock normal blodkoagulation, varför det lönar sig att undvika kontaktsporter och grenar med hög skaderisk.

Läkemedelsersättningar

Fpa ersätter en del av kostnaderna för läkemedel som förskrivits av läkare. Warfarin (Marevan) är ett grund­ersättningsgillt läkemedel och direkta antikoagulanter hör till lägre specialersättningsklass.

Det finns ett betalningstak (s.k. läkemedelstak) för patienters läkemedelskostnader. Taket gäller kostnader för läkemedel som hör till läkemedelsersättningssystemet och kostnaderna börjar räknas på nytt i början av varje kalenderår. Om taket nås inom ett år, får patienten sina läkemedel i övrigt gratis resten av året men betalar en liten självrisk på några euro i samband med läkemedelsköp.

Arbetsgrupp: Mari Blek-Vehkaluoto, utvecklingschef, Tuija Pusa, näringsexpert, Anneli Luoma-Kuikka, utvecklingschef, Anna-Mari Hekkala, kardiolog (Finlands Hjärtförbund rf), och Heidi Asmundela, sjukskötare, Kirsi Laasila, läkare (Enheten för koagulationsstörningar vid HNS)

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem