Hyppää sisältöön

Verenpaineen kotimittaus

Kohonnut verenpaine ei yleensä aiheuta oireita. Oma verenpainearvo selviää vain mittaamalla.

Mari Blek-Vehkaluoto, kehittämispäällikkö
Julkaistu 31.8.2018
Päivitetty 6.9.2021

Kotimittaus on luotettava tapa selvittää verenpaine, jos mittari, mansetti ja mittaustekniikka ovat kunnossa. Verenpaineen voi mitata itse myös monessa terveydenhuollon toimipisteessä ja apteekissa. Joistakin kirjastoista voi lainata verenpainemittarin kotiin. Katso myös sydänpiirien ja -yhdistysten järjestämät mittaustapahtumat.

Mittarin ja mansetin valinta

Kotimittaus on suositeltavinta tehdä olkavarsimittarilla. Rannemittaria suositellaan vain, jos omaan olkavarteen ei ole saatavilla oikean kokoista mansettia.

Mittariksi valitaan puolueettomassa testissä hyväksytty mittari, jonka kunto tarkistetaan joka kolmas vuosi tai valmistajan ohjeen mukaan. Mittaria hankittaessa kannattaa varmistaa, miten laitteen huolto tarvittaessa onnistuu. Säilytä mansetti rullalla poissa auringonpaisteesta.

Oikean kokoinen mansetti on tärkeä osa luotettavaa verenpaineen mittausta. Liian pieni mansetti antaa todellista painetta korkeamman ja suuri mansetti puolestaan matalamman lukeman. Mittaa oman olkavarren ympärysmitta ja valitse sen perusteella oikean kokoinen mansetti.

  • Olkavarren ympärysmitta: 26–32 cm → mansetin leveys 12 cm
  • Olkavarren ympärysmitta: 33–41 cm → mansetin leveys 14–15 cm
  • Olkavarren ympärysmitta: yli 41 cm → mansetin leveys 18 cm

Milloin verenpaine mitataan

Jokaisen aikuisen tulee tietää oma verenpainetaso. Jos kertamittauksessa herää epäily kohonneesta verenpaineesta eli verenpaine on vastaanottomittauksessa ≥ 140/90 mmHg tai kotimittauksessa ≥ 135/85 mmHg, todellinen verenpainetaso selvitetään seitsemän vuorokauden mittaussarjana. Kotimittaus on helpoin ja luotettavin tapa tähän. Verenpaine mitataan aamuin illoin kaksoismittauksena viikon ajan. Kaksoismittaus tarkoittaa verenpaineen mittaamista kahdesti peräkkäin 1-2 minuutin välein. Verenpainetaso on viikon aikana tehtyjen mittausten keskiarvo.

Verenpainetason seurannassa riittää neljän vuorokauden mittaussarja. Aamumittaukset tehdään yleensä ennen lääkkeiden ottoa klo 6-9 ja iltamittaukset klo 18-21.

Milloin kotimittaus on tarpeen? Miksi se on tarpeen? Kuinka usein mitataan?
Kun verenpaine on todettu lievästi tai kohtalaisesti kohonneeksi tai kun mittaustulokset vaihtelevat paljon eri kerroilla. Jotta saataisiin selville todellinen verenpainetaso ja voitaisiin tehdä päätös lääkehoidon tarpeellisuudesta. Verenpaine mitataan kaksoismittauksena aamuin ja illoin seitsemänä peräkkäisenä vuorokautena.
Kun lääkehoito on äskettäin aloitettu tai lääkitystä on muutettu. Jotta saadaan selville, päästäänkö lääkeannoksella hoitotavoitteeseen. Verenpaine mitataan kaksoismittauksena aamuin ja illoin neljänä mielellään peräkkäisenä vuorokautena. Mittaussarjat tehdään kahden viikon aikana ennen seuraavaa lääkärin tai hoitajan vastaanottoa.
Kun lääkitys on vakiintunut ja hoitotaso saavutettu. Seurataan verenpainetason pysyvyyttä. 1-2 mittausta viikossa tai kuukaudessa ja lisäksi neljän vuorokauden mittaussarja ennen lääkärin tai hoitajan vastaanottoa.

Mittaa näin

Ennen verenpaineen mittausta vältetään puolen tunnin ajan raskasta fyysistä ponnistelua, tupakointia ja alkoholia, kahvia, teetä, kola- ja energiajuomia. Mittausympäristön tulisi olla meluton, kiireetön ja lämmin.

Verenpaineen voi mitata kummasta olkavarresta tahansa. Tavallisesti oikeakätisen on helpompi mitata vasemmasta olkavarresta ja vasenkätisen oikeasta. Tarkista oman mittarisi käyttöohjeista, onko mansetin asettamisessa oikean ja vasemman olkavarren välillä jotain eroa.

Verenpaineen seurantaa aloitettaessa on hyvä tarkistaa, ettei käsien välillä ole merkittävää (yli 10 mmHg) paine-eroa. Jos ero on merkittävä, mitataan siitä kädestä, jossa paine on korkeampi.

  1. Istu selkänojalliseen tuoliin, nojaudu selkänojaan ja istu mahdollisimman rennosti.
  2. Kiedo oikean kokoinen mansetti paljaan olkavarren ympärille siten, että sormi mahtuu mansetin ja olkavarren väliin.
  3. Katso, että ilmaletkun kiinnityskohta on ylöspäin ja että letku kulkee vapaasti. Tue käsivarsi noin 90 asteen kulmaan siten, että mansetti ja sydän ovat samalla tasolla. Pidä käsi rentona. Kun olet kiinnittänyt mansetin olkavarteen, rauhoitu ennen mittausta noin viiden minuutin ajaksi.
  4. Suorita mittaus. Ole aivan rento. Älä puhu tai liiku mittauksen aikana. Toista mittaus 1-2 minuutin kuluttua ja merkitse molemmat tulokset muistiin.

Seurantajakson aamumittausten, iltamittausten ja aamu- ja iltamittausten keskiarvot (erikseen systolisten ja diastolisten paineiden keskiarvot) lasketaan ja kirjataan. Ota aina verenpaineen mittaustulokset mukaan lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolle.

Voit käyttää verenpainearvojen kirjaukseen oheisia Excel-taulukoita. Klikkaa linkkiä, joka johtaa Dropboxiin. Valitse sen jälkeen More-painikkeen (3 pistettä) Download-toiminto. Tallenna nimellä tiedosto omalle koneellesi.

Jos haluat käyttää Googlen Sheet -palvelua, tee seuraavasti: Kirjaudu Google Driveen. Lataa Verenpaineen kotiseuranta -dokumentti omalle Dropboxista omalle koneellesi. Tallenna nyt tiedosto Google Driveen. Valitse Verenpaineen kotiseuranta -dokumentti ja avaa se. Tämän jälkeen avaa se Google Sheetinä (Open with Google Sheets). Huomaat että Verenpaineen kotiseuranta -taulukko muuntuu Google Sheetille sopivaksi.

Verenpaineen kotiseuranta 4 vuorokauden mittausjaksolla Verenpaineen kotiseuranta 7 vuorokauden mittausjaksolla

 

Kotimittauksissa on pienemmät lukemat

Verenpaine on yleensä korkeampi vastaanotolla kuin kotona. Kun kotimittaukset tehdään oikein, niiden tulokset kertovat verenpainetasostasi luotettavammin kuin vastaanottomittaukset.  Lue lisää verenpainetason luokittelusta, kohonneesta verenpaineesta ja sen hoitotavoitteesta.

Vastaanottopaine (mmHg) Kotipaine (mmHg)
120/80 120/80
130/80 125/80
140/90 135/85
150/90 140/85
160/100 145/90

Tunne pulssisi

Kotimittauksen yhteydessä kannattaa tunnustella pulssi sen säännöllisyyden tai epäsäännöllisyyden toteamiseksi. Pulssin ehtii hyvin tunnustelemaan esimerkiksi mansetin kiinnittämisen jälkeen, ennen mittausta. Epäsäännölliseksi muuttunut pulssi voi olla merkki eteisvärinästä. Monet verenpainemittarit ilmoittavat rytmihäiriöistä, jolloin on syytä selvittää, johtuuko tämä lisälyönneistä vai eteisvärinästä. Jos pulssi on hyvin epäsäännöllinen, verenpainemittari saattaa antaa virheilmoituksen.

Tilaa Verenpaineen omaseuranta -opas Sydänkaupasta

Lue seuraavaksi

Haku

Löytynyt 0 tulokset