Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / En anpassningsträningskurs orienterar i ätandets labyrinter

En anpassningsträningskurs orienterar i ätandets labyrinter

En anpassningsträningskurs med mat som tema testades för första gången senaste vår i Tusby med 13 deltagare.

Tuija Pusa, Asiantuntija, ravitsemus ja elintapamuutoksen tuki Mari Olli, ruokakasvatuksen ja ruokapalveluiden asiantuntija
Publicerat 17.10.2019
Ett hälsosamt ätande kan vara lätt, njutningsfullt och avspänt. Bild Hjärtförbundet/Tiina Suikki

En anpassningsträningskurs med mat som tema testades för första gången senaste vår i Tusby med 13 deltagare.

På matkursen bekantade man sig med mat och ätande ur många synvinklar, både genom diskussion och träning.

Betoning på mat och ätande

Idén till en anpassningsträningskurs (SOPE) som fokuserar på mat hade länge grott i Marika Vänskäs tankar. Vänskä arbetar som hälsofrämjare i Södra Finlands hjärtdistrikt.

– Frågor i anslutning till ätande brukar oftast på grund av tidsbrist stanna på teoristadiet på anpassningsträningskurserna. Min dröm var, att för en gångs skull ha tillräckligt med tid att fundera på matfrågor ur många synvinklar och också ha möjlighet till praktiska övningar och diskussion, säger Marika Vänskä.

Idéerna för kurshelheten utarbetades tillsammans med Hjärtförbundets näringssakkunnig och hushållslärare. Tanken var, att om erfarenheterna skulle visa sig goda och det skulle uppstå efterfrågan, kunde kursen också anordnas i andra hjärtdistrikt.

Ur en grupp på över 30 ansökande utvaldes enligt SOPE-verksamhetens principer personer, som inte tidigare deltagit i rehabiliteringskurser och som man bedömde att skulle ha nytta av kursen samt ha en relativt god funktionsförmåga.

Som mål att förstå och lära sig

Näringen behandlades ur vardagens synvinkel. Tillsammans med deltagarna funderade man på faktorer som inverkar på matvanorna, så som de utmaningar stress och ekonomi innebär för vardagsätandet. För dessa sökte man tillsammans olika lösningsalternativ. De centralaste näringsämnena med tanke på hjärthälsa behandlades också, men huvudvikten låg på mångsidighet, regelbundenhet och smidighet. Det finns många sätt att äta bra! Målet för kursen var att känna igen de positiva sidorna i det egna ätandet. I och med insjuknandet hade många deltagare kommit bra igång med hälsosamma matvanor, t.ex. hade man redan börjat fästa uppmärksamheten på användningen av salt.

Principerna för ett hälsosamt ätande studerades på många sätt: man lyssnade på föreläsningar som hölls av sakkunnig, diskuterade olika teman och utförde olika praktiska uppgifter. Men maten behandlades inte enbart i diskussioner. Med hjälp av Hjärtmärkets smakliga och lätta recept tillredde man tillsammans en flera rätters måltid.

Kursens bärande idé var att visa, att ett hälsosamt ätande är lätt, njutningsfullt och avspänt. På slutrakan funderade alla också på, hurudan förändring i de egna matvanorna man var beredd att göra och hur den skulle kunna genomföras i den egna vardagen. Alla deltagare fick kunskap, nya färdigheter och angenäma materfarenheter att ta med sig hem.

Utbytet av kursen och deltagarnas insikter framkom tydlig ur utvärderingarna: ”jag kan själv påverka vad jag äter och hur jag äter” och ”det är lätt att tillreda hälsosam mat”

God färdkost för att gå vidare

Berodde det månne på trevliga och fördomsfria kursdeltagare, på inspirerande program, fungerande miljö eller en kombination av allt detta, den i sin serie första Mat-SOPE-kursen lämnade en god smak i munnen. Gruppen hängav sig ivrigt och modigt åt diskussioner och olika slags övningar, vilket värmde också handledarnas sinnen. Funderingarna kring matfrågor och matlagningen i grupp upplevdes givande. Deltagarna fick också under pauserna utbyta tankar med personer som hade liknande sjukdomserfarenheter, fastän frågor om behandling och vård inte behandlades på kursen.

De kunskaper och färdigheter som man fick med sig hem kommer också deltagarnas närmaste att få njuta av. Vem vet, i framtiden kanske också allt flera närstående kunde delta i Mat-SOPE.

Tack vare de positiva erfarenheterna anordnar Södra Finlands hjärtdistrikt år 2020 två likadana kurser. De sökande behöver inte bo i Södra Finlands distrikt. Man kan också föreslå att det egna distriktet anordnar en kurs.

Avkoppling från vardagen med nyttigt innehåll

– Sommaren är förbi och snart byts gräsklipparen mot snöskyffeln, sånt är livet, en enda uppförsbacke, svarade kursdeltagaren Mikko Suo-Anttila på frågan “Hur står det till nu?”, men tillägger ändå, att matkursen lämnade varma och trevliga minnen. – Förväntningarna var litet blandade, långa föreläsningar, joule och kalorier? Får jag någonting matnyttigt med mig hem om råvaror, tillredning och portionernas näringsvärden?

Mikko var säkert inte den enda som med lite skräckblandade känslor kom till den första Mat-SOPE-kursen.

– Föreläsningarna började som alltid och deltagarna satt som fastfrusna på sina platser, men slappnade så småningom av och började bekanta sig med varandra på pauserna. Snart blommade humorn och smälte den sista isen, och på slutet var det emellanåt riktigt roligt, vi kopplade faktiskt loss från vardagen.

Han berättar, att det han upplevde speciellt nyttigt var att portionernas och råvarornas näringsvärden åskådliggjordes med prov och bilder.

Till exempel var fotomontaget om dagens måltider och hur de fördelades under dagen intressant och gav alternativ. Matbilderna och modellerna utmanade till att bygga upp dagens näringsintag och dela upp det i tydlig rytm och portioner. Inspirerande tyckte Mikko också att matlagningen tillsammans med de andra var, då alla hade sin egen uppgift.

– Då vi tillsammans började tillreda måltiden, misstänkte jag nog, att det skulle sluta i kaos. Men jag hade fel, alla fungerade som om de hade varit hemma hos sig. Då jag iakktog dem tänkte jag, att det också skulle vara roligt att se det här gänget göra matuppköp tillsammans, hurudana val skulle de göra?

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem