Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Diabetikerns blodtryck förbättras av avbrott i sittande

Diabetikerns blodtryck förbättras av avbrott i sittande

Man vet, att sittande och orörlighet ökar risken för hjärt- och andra sjukdomar. Enligt en färsk undersökning kunde en typ 2 diabetiker på ett betydande sätt få ner sitt blodtryck och därmed minska åtminstone en hjärtrisk genom att regelbundet avbryta långvarigt sittande.

Publicerat 1.6.2017
Uppdaterad 27.3.2019

I undersökningen deltog 24 typ 2 diabetiker med övervikt eller fetma. Deras medelålder var 62 år och deras blodtryck och noradrenalinhalt i blodet mättes regelbundet under den åtta timmar långa undersökningssessionen.

Undersökningen bestod av tre åttatimmars sessioner och mellan dem hölls en paus på 6–14 dagar. Under den första sessionen satt deltagarna åtta timmar i ett sträck. Under den andra sessionen avbröts sittandet varje halvtimme av en treminuters promenad och under den tredje sessionen av lätta muskelövningar i tre minuter. Under alla sessioner hölls likadana matpauser.

Blodtrycket mättes en gång i timmen och noradrenalinhalten till en början varje halvtimme och därefter en gång i timmen. Avbrotten i sittandet förbättrade avsevärt deltagarnas blodtryck. Det systoliska trycket sjönk med cirka 5 mmHg och det diastoliska trycket med 9 mmHg de dagar, då sittandet avbröts av promenad eller muskelövningar. Också blodets noradrenalinhalter sjönk.

Undersökningen publicerades i tidningen Journal of Hypertension.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem