Flytta dig till innehållet

fi

sv

Depression får en ung kvinnas hjärta att brista

Depressionsymptom ökar dödsrisken speciellt hos unga kvinnor, som redan insjuknat i eller som misstänks lida av en hjärt- och kärlsjukdom. Den här gruppen har speciellt stor risk att också få andra hjärtsymptom.

Sirpa Norri
Julkaistu 21.11.2014
Uppdaterad 30.8.2018
Bild Tiina Eloranta

I en amerikansk undersökning deltog drygt 3 200 patienter, som på grund av hjärt- och kärlsjukdomsmisstanke genomgick kontrastmedelsfotografering av blodkärlen. De uppföljdes i knappt tre års tid. Depressionsymptomen utreddes med hjälp av utfrågning.

Forskarna observerade, att depressionsymptom förebådade insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom bland kvinnor under 55 år, men inte bland män i samma ålder eller bland äldre kvinnor. Beträffande dödsrisken gick prognosen i samma riktning.

Undersökningen publicerades i tidskriften Journal of the American Heart Association.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat