Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hälsa och livstil / Frukt för hjärtat

Frukt för hjärtat

Att det är nyttigt för hälsan att äta frukt har redan för länge sedan konstaterats i västerländska undersökningar. Den första omfattande kinesiska undersökningen påvisar nu, att ett dagligt intag av frukt minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar med t.o.m. 40 procent.

Julkaistu 9.4.2015
Uppdaterad 28.5.2018

I Kina ger sig hjärt- och kärlsjukdomarna oftare till känna i form av störningar i hjärncirkulationen, i västerländerna igen som ischemisk hjärtsjukdom.

I undersökningen deltog nästan en halv miljon kineser från olika delar av landet, både från landsbygden och från städer. Då undersökningen inleddes hade ingen av deltagarna blodtrycksmedicinering. Deltagarna indelades enligt fruktkonsumtionen i fem grupper. Som ytterlighetsgupper de som dagligen åt frukt och de som aldrig åt frukt.

Under uppföljningstiden på sju år insjuknade 19 300 deltagare i ischemisk hjärtsjukdom och knappt 19 700 i en hjärncirkulationsstörning. En knappt femtedel åt frukt varje dag och över sex procent uppgav, att de aldrig åt frukt.

Forskarna observerade, att ett dagligt fruktintag minskade risken för hjärt- och kärlsjukdomar med 25 – 40 procent. Mest minskade tack vare fruktintaget hjärnblödningar orsakade av kärlbristning. Ju mera frukt man åt, desto större tycktes skyddet vara.

Undersökningen presenterades i början av december på en kongress i Spanien

Lue seuraavaksi