Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Känner du redan till de elektroniska hälsotjänsterna?

Känner du redan till de elektroniska hälsotjänsterna?

Hälsobyn, virtualsjukhuset, Mina Kanta... Finland digitaliseras och tjänsterna blir elektroniska.

Margit Granberg
Publicerat 18.1.2019
Uppdaterad 28.2.2019
Hjärtdigirådgivning

Hälsobyn är en viktig informationskälla och stöd för egenvården. Då du bekantar dig med elektroniska hälsotjänster får du en lättare vardag. Den info du hittar hjälper dig även att avgöra när du helt fysiskt ska ta dig till vård. Hjärtdigirådgivningsprojektet utbildar frivilliga till digirådgivare för hjärtsjuka. Sjukvårdsstuderande Teija, 52 och Tiina, 38, var bland de första som utbildades.

Varför bestämde du dig för att börja med hjärtdigirådgivning?

Teija: Jag är intresserad av digi och jag ville utveckla mina rådgivningskunskaper. Hjärthälsa är en viktig del av välmåendet.

Tiina: Temat är starkt en del av nutid och framtid. Jag tror att jag har nytta en sådant kunnande i framtiden.

Hur upplever du att digitaliseringen har inverkat på hjärtpatienters vård?

Teija: Det finns ett bra utbud på kunskap om hjärtsjukdomar och elektroniska uppföljingstabeller för t.ex. blodtrycket som underlättar vardagen.

Tiina: Det har varit glädjande att få närvara under stunder då patienten lyckats, när patientens mod att använda elektronisk uppföljning har förstärkts, när kunskapen om hur man använder en apparat har ökat.

Hur går det till när man börjar digirådgivningen? Tittar ni först på kattfilmer eller går man rakt på sak genast?

Teija och Tiina: Först utreder man behovet. Sen går man oftast in på olika hälsosidor för att kolla ifall man hittar där de uppgifter som man önskar. Vi har också laddat upp hjärtappen på smarttelefonen.

Vilken internetsida är din favorit?

Teija: Min favorit är hälsobyn.fi, som är lätt att använda. Därifrån får man bra info även om kamratstöd.

Tiina: Min favorit är sydän.fi. Matrecepten har intresserat och jag har även själv fått idéer till matlagning från sydän.fi.

Digirådgivningen påbörjas redan på hjärtavdelningen där patienten kanske just fått höra att hen har en hjärtsjukdom. En hurudan omgivning är sjukhuset för digirådgivning?

Teija: ”Patienterna är oftast kopplade till EKG-uppföljning. Vistelsen upplevs som långtråkigt väntande på undersökningar. Det finns alltid en del digiintresserade, utmaningen är att hitta de personerna och väcka intresset.

Tiina: På hjärtavdelningen är människorna trötta på att vänta så det är viktigt att lära folk att göra själv. Att bara visa räcker inte.

Hur har det varit att fungera som frivillig digirådgivare? Har det motsvarat dina förväntningar?

Teija: Mina förväntningar hade att göra med min yrkeskunskap, dvs. att bredda på min yrkeskunskap, att få erfarendet och de har uppfyllts. Att möta människor och att lyssna är det bästa man får och i roligt gäng är det trevligt att verka.

Tiina: Jag har fått mod att ta kontakt med obekanta och rådgivningen har utvecklat min förmåga till samspel. Det är fint att man kan hjälpa med att ge ny information och synvinklar.

Följande kurs för blivande hjärtdigirådgivare går av stapeln den 30.–31.3 i Helsingfors:
På programmet finns t.ex. molntjänst, tillgänglighetsfunktioner och medieläskunnighet. Kursen är avgiftsfri.
Vidare info och anmälningar: Margit Granberg /050 528 2444.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem