Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Frivilliga krafter drar Esbos Hjärtmässa

Frivilliga krafter drar Esbos Hjärtmässa

I Esbo anordnas Hjärtmässan för tionde gången den 13.4. Evenemanget som lockar över sex tusen besökare anordnas av Hjärtföreningen i Esbo, och skulle inte vara möjligt utan drygt hundra frivilliga.

Cecilia Bergström
Publicerat 21.2.2019
”Händerna” arbetsgrupparbetande, kasstalko och mässans infopunkt, i vilken från vänster stödpersonerna Tapani Vainio och Urpo Loukkola, i mitten Tuula Laine från hjärtkvinnorna och till höger Maria. Bild Annukka Siro.

Hannu Niemelä och Maria Paloheimo förbereder innehållet och arrangemangen för mässan i mässarbetsgruppen, som lyder under föreningen. Planeringen av mässan, som arrangeras vartannat år, tar sin tid. – Då mässan har hållits i mars, inleder vi redan på hösten samma år planeringen av följande, berättar Hannu.

Kraft ur frivilligheten

Fastän planeringen av mässan är tidskrävande, känns arbetet inte betungande för de frivilliga. – Det känns bra, när föreläsningarna är fullsatta och människor får hjälp av verksamheten i vår förening, säger Maria. Hon arbetar som biträdande avdelningsskötare på intensivvårdsavdelningen för hjärtkirurgi vid Mejlans sjukhus. På fritiden sköter hon grönsaksodlingar och två katter tillsammans med sin man.

Hannu som är pensionär njuter av frivilligarbetet. – Det här hjälper en att hänga med i tiden. Mässan går i lämpligt snabbt tempo och är ett evenemang som kräver flexibilitet, säger Hannu.

Många slags uppgifter

Den goda gemenskapen bland de frivilliga är viktig för både Maria och Hannu. – I Hjärtföreningen är jag bara en frivillig bland alla de andra. Där tittar ingen snett på någon annan och alla får fritt säga vad de har på hjärtat, berättar Maria. Hon arbetar i infopunkten under mässan. – Jag hjälper människor att hitta rätt föreläsning eller presentationspunkt, men samtidigt hinner jag lyssna på människornas berättelser. Många har ett stort behov att få prata.

Hannu fungerar som en allt-i-allo på mässan och på föreningens föreläsningar. Till hans uppgifter på mässan hör bl.a. att sätta ihop och montera ner mässan samt ansvaret för ordningsövervakningen. Efter en infarkt vid millennieskiftet började Hannu delta i föreningens grupp och anslöt sig som medlem ett par år senare.

Hannu Niemelä

– Som frivillig på mässan behövs inga specialkunskaper, det lönar sig alltså inte att vara blyg. Vi har inga inträdeskrav, berättar Hannu. Uppgifterna är till stor del talkoarbete, som att plocka ihop mässkassar och bära bord.

Ombads komma med

– Jag blev en sådan här allt-i-allo, då verksamhetschefen Annukka Siro ringde och bad mig komma med, berättar Hannu. Numera sitter han också med i föreningens styrelse, liksom Maria.

Också Maria kom med som frivillig då hon kontaktades av verksamhetschefen. – År 1996 eller -97 började jag dra föreningens grupp, säger Maria. Det var hennes arbetskamrat, den dåvarande avdelningsskötaren på intensivvårdsavdelningen för hjärtkirurgi, som föreslog att man skulle be Maria med i föreningens verksamhet.

Hjärtmässan betjänar en svindlande mängd människor, men både Hannu och Maria bekymrar sig över en grupp av besökare, som det är svårt att nå. – Vi har svårt att hitta kanaler, via vilka vi skulle få kontakt med unga och med personer i arbetsför ålder, säger Maria.

Maria Paloheimo

– I föreningen kan jag använda mitt kunnande till att förebygga sjukdomar och stöda människor i att sörja för sitt eget välmående till exempel genom att anordna föreläsningar, berättar Maria. Hon anser att föreningen är viktig för de insjuknade, för där får man kompisar och stöd av andra i samma situation.

Kom med som frivillig och bygg upp mässan

Som frivilliga på mässan behövs i synnerhet aktörer i arbetsför ålder och unga insjuknade, som kunde ordna verksamhet som de själva skulle vara intresserade av. Också andra frivilliga tas emot med glädje.

– Fastän mässan ständigt förnyas, behöver vi alltid få med nytt blod, entusiasm och synpunkter, säger Maria. – Mässan görs tillsammans, alla har sin egen uppgift och ingen har för mycket arbete. Det är många som tar med hela familjen för att bygga upp mässan!

Hjärtmässan i Esbo arrangeras den 13.4. i Esbo kulturcentrum (Kulturplatsen 1, Hagalund). Den som är intresserad av att komma med som frivillig kan kontakta verksamhetschef Annukka Siro, toimisto@espoonsydanyhdistys.fi, tel. 050 4080 949.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem