Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hälsa och livstil / Många orsaker till medlemskap

Många orsaker till medlemskap

Jag tror att jag var åtta år, när mina föräldrar tvingade mig med i scouterna. Själv ville jag inte, men de var övertygade om, att pojken borde ha en hobby. Så här i efterhand kan man kanske säga, att det var där det hela började – hobbyn blev till frivillighet och den där frivilligheten kom att sätta en bestående prägel på mig.

Bild Johannes Romppanen

Frivilligarbetet i scouterna blev en del av mitt liv, men förändrades med tiden. Dessutom kom annat frivilligarbete med i bilden, styrelseuppdrag i bostadsaktiebolaget, i bastu- och fäktningsföreningen. Fastän man ofta hör sägas, att mängden frivilligarbete och antalet människor som utför det har minskat, tror jag nog ändå, att det beträffande en viss människogrupp nödvändigtvis inte kommer att gå så. Min fru har ofta skämtsamt sagt, att jag inte kan ha någon hobby, utan att jag på något sätt skulle delta i genomförandet av verksamheten.

Jag är ju inte alls ensam med min frivillighet. Finland har ofta titulerats som föreningarnas förlovade land. Det är jag och andra likasinnade föreningsaktiva som håller de här föreningarna rullande och ser till att verksamheten fortsätter. Kommer det i framtiden att finnas personer som utför frivilligarbete? Jag orkar tro, att de nog kommer att finnas. Människorna kommer också i framtiden att göra saker, som de upplever som meningsfulla och viktiga.

De drygt 200 hjärtföreningarna har cirka 70 000 medlemmar. De här föreningarna hålls i gång tack vare en stor grupp förtroendepersoner. De här människorna utför alltså en enorm mängd värdefullt arbete. Själv har jag alltid känt glädje när jag fått träffa de människor som möjliggör detta arbete. Jag vill rikta ett uppriktigt tack till dem, för den utförda verksamheten.

Verksamheten är ändå inte den enda orsaken till att tillhöra hjärtgemenskapen. Orsakerna är lika många som medlemmarna, varierande allt från den här Sydän-tidningen till det arbete gemenskapen utför för stödandet av intressebevakningen och det hälsofrämjande arbetet, vars syfte är det, att så många som möjligt skulle undgå hjärt- och kärlsjukdomar.

Oberoende av vilken din orsak är att tillhöra vår skara, så hoppas jag, att hjärtgemenskapen kan svara på den här orsaken. Välkomna med – nya och gamla.

Ville Salo

Ville Salo

Lue seuraavaksi