Flytta dig till innehållet

fi

sv

Ta itu med blodtrycksproblemen

Högt blodtryck gör inte stort väsen av sig. I värsta fall är det en lömsk följeslagare. Det är en betydande bakgrundsfaktor vid hjärninfarkt. Och i hälsovården igen är hjärninfarkt dyrast att sköta, både mätt i pengar och i människornas hälsa. Ofta leder hjärninfarkt till döden.

Tiina Huokuna
Julkaistu 16.1.2018
Uppdaterad 28.2.2019
Katso, että ilmaletkun kiinnityskohta on ylöspäin ja että letku kulkee vapaasti. Tarkista oman mittarisi käyttöohjeista, onko mansetin asettamisessa oikean ja vasemman olkavarren välillä jotain eroa.

Varför lämnar då så många blodtrycket obehandlat, fastän det med självständig mätning och lämplig medicinering skulle vara lätt att få det i skick på några månader? Det är säkert många som inte ens vet, att det skulle vara rätt enkelt att få situationen under kontroll. Då problemet är ganska osynligt, blir det inte av att ta itu med det.

Man kan ju söla med att ta itu med saken, men själv hörde slutligen jag ett tungt vägande anförande, i det här fallet en läkares kommentar, om de mycket allvarliga riskerna och om det, hur situationen sist och slutligen med behandling kan vändas till det bättre. Vill jag alltså ta risken och låta mig behandlas av andra, eller dö av ren dumhet?

Det finns en orsak till variationerna

Blodtrycket växlar. I olika livssituationer kan blodtrycksmätaren också under långa perioder visa olika värden. Svåra relationer till närstående personer eller annars tunga perioder höjer värdena för de flesta. Ifall svåra människorelationer tynger, eller om det i den närmaste kretsen finns en extremt narcissistisk person, får både kroppen och sinnet betala för det. I svåra livssituationer går all energi till att orka streta vidare, och inte till att på ett positivt sätt ta itu med situationen. Det finns ingen energi till det.

Sakerna kan också gå i motsatt riktning. Hos en diabetiker kan blodtrycksvärdena vara så bra, att läkaren berömmande förklarar att de utan medicinering till och med är lika bra som hos en frisk människa.

Riskfaktor för hjärninfarkt

Hjärtförbundets överläkare Anna-Mari Hekkala funderar på den ovanstående berättelsen.

– Ett obehandlat högt blodtryck ökar risken för hjärninfarkt. Och när det idag talas så mycket om minnessjukdomar ska vi komma ihåg, att också vid minnessjukdomar utgör högt blodtryck en risk. När till exempel en läkare tar upp högt blodtryck till diskussion, är det inte för att skrämmas eller hota, utan det är fråga om en verklig fara. Den här faran syns i omfattande statistiska data, där dessa saker, sambandet mellan högt blodtryck och hjärninfarkt, framkommer. Högt blodtryck ökar dessutom risken för hjärtinfarkt och orsakar rytmstörningar och hjärtsvikt.

Egna mätningar

Mätning av blodtrycket för eventuell justering av medicineringen kan man bra göra hemma, med en blodtrycksmätare som skaffats för ändamålet. Man kan också besöka hälsocentralen för att där låta mäta sitt blodtryck, men där är omgivningen ofta ganska bullrig och inte tillräckligt lugn.

Mätning i hemförhållande ger ett säkrare resultat, då mätningen kan göras i lugn och ro.

Då man strävar till att få ner ett högt blodtryck till en bättre nivå, utgör de egna mätningarna viktiga bakgrundsdata, som man sedan går igenom med läkaren. Om man redan från tidigare har en blodtrycksmedicinering, väljer läkaren i allmänhet en annan medicin jämsides med den. På det här sättet får man ett bättre resultat. Ibland tvingas man ännu ta en tredje medicin i användning.

Egna blodtrycksmätningar, till exempel två gånger i veckan i en månads tid, ger redan i samband med telefontiden läkaren en god bild av situationens utveckling.

– Det lönar sig för patienten att själv se till, att kontrollen per telefon eller på mottagningen fungerar. Det är inte säkert att den vårdande enheten betonar kontrollens betydelse. Sote-reformen kan också innebära, att det gallras bland tjänsterna. Man måste komma ihåg, att patienten inte får lämnas åt sitt öde med medicinändringarna. Effekten av behandlingen måste konstateras, och ändringar vid behov göras.

Högt blodtryck

Blodtrycket är högt, då det övre värdet är över 140 eller det undre över 90.
Det är allmänt att blodtrycket stiger hos personer i medelåldern eller äldre.
Man kan få ner blodtrycket genom att minska på saltanvändningen, motionera tillräckligt, sluta röka och banta ifall man har övervikt.
I Finland använder cirka en halv miljon människor blodtrycksmedicin.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat