Flytta dig till innehållet

fi

sv

Tyst infarkt ger ärr i hjärtat

En symptomfri hjärtinfarkt lämnar ofta ärr i hjärtmuskeln och de försvagar hjärtats funktion. Dessa ärr syns inte alltid på normal hjärtfilm. Amerikanska forskare har nu kartlagt hur allmän förekomsten av ärrbildning är.

Julkaistu 4.2.2016
Uppdaterad 8.5.2019

I undersökningen deltog 1 840 män och kvinnor, hos vilka då undersökningen inleddes inte hade konstaterats någon hjärt- och kärlsjukdom. Deltagarnas medelålder var 68 år. Hjärtriskerna och kalkansamlingen i artärerna kartlades i början av undersökningen och efter tio år. Då utfördes också en magnetundersökning av hjärtat med hjälp av kontrastmedlet gadolinium.

Magnetundersökningen avslöjade, att nästan åtta procent eller 146 av de undersökta hade ärrbildning i hjärtat. Av dessa var nästan 80 procent osynliga på hjärtfilmen. Forskarna lade märke till, att ärrbildning förutspåddes av hög ålder, övervikt, högt blodtryck, tobaksrökning och av att personen var en man. Ärrbildningen var sannolikt resultatet av en tidigare genomgången, symptomfri infarkt.

Undersökningen publicerades i tidningen JAMA.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat