Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Ut på stigen med hjärtat nästa år

Ut på stigen med hjärtat nästa år

Hjärtförbundet har i år firat Finlands 100-åriga självständighet genom att delta i Skogsstyrelsens Naturens dagar. Med i firandet var också Suomen Latu, och det samarbete som inleddes med dem fortsätter under hela år 2018.

Cecilia Bergström
Publicerat 31.10.2017
Uppdaterad 27.3.2019
Eki Karlsson

Rubriken på samarbetet är Polulle sydämellä – Ut på stigen med hjärtat.

– Vi vill främja motionering med låg trösken och hjärtstärkande samvaro med hjärtgemenskapen, berättar Eki Karlsson, verksamhetschef för Suomen Latu.

I samarbetet fästs tyngdpunkten på att motionera tillsammans på lokalnivå. Målet är, att föreningarna ska hitta varandra och få kraftresurser för sin verksamhet. Sydän-media publicerar också artiklar i anslutning till samarbetets teman.

Aktivt friluftsliv

Suomen Latus genomsnittsmedlem är en 52-årig frisksportare, som tycker om att röra sig ute i naturen för att upprätthålla sin hälsa. Han eller hon promenerar, skidar cyklar, och spelar volleyboll, berättar Karlsson. Latuföreningarna anordnar också vinterbadning, stavgång, frisbeegolf, mumintrollens friluftsskola, utflykter och geocaching.

Suomen Latu har 190 föreningar runtom i landet, personmedlemmarna är över 83 000. Latuföreningen är också ofta den största idrottsföreningen på sin ort. En lokal förening anordnar i medeltal 72 evenemang per år, och grenarna varierar med årstiden.

Samarbete runtom i Finland

På riksnivå lyfts fram två verksamhetsformer för det lokala samarbetet: föreläsnings- och motionsevenemang samt familjemotion. För dessa skapar Hjärtförbundet och Suomen Latu olika modeller och redskap som föreningarna tillsammans kan utnyttja. Man får och bör ändå lokalt utarbeta egna idéer för verksamheten.

I det lokala samarbetet koncentreras speciellt på tre tidpunkter.

Under Hjärtveckan 15.–22.4. är temat friluftsliv som främjare av kraftresurser. För temaveckan är Polulle sydämellä -föreläsnings- och motionsevenemang lämpliga, men också annat samarbete är välkommet.

På Drömmarnas motionsdag 10.5. lyfts familjemotionen fram.

Hjärtförbundet deltog redan i år i Suomen Latus evenemang Sov utomhus. Nästa år anordnas evenemanget runtom i Finland 8.9. Enklast deltar man genom att själv sova utomhus den natten. Hjärtföreningen kan också delta i Latuföreningens evenemang eller anordna sitt eget.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem