Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Smarta familjen

Smarta familjen

Hälsa och välfärd för familjer.

Publicerat 9.11.2015
Uppdaterad 26.8.2018
Neuvokas perhe -toiminta tukee lapsiperheitä neuvolassa, koulussa ja verkossa.

Smarta familjen

 • Information, stöd, gruppmodeller, videoklipp, bloggar, fråga experten m.m. www.neuvokasperhe.fi
 • Verktyg och material också för experter inom pedagogik och mattjänster (SAPERE-samarbete)
 • Utveckling av stödet för familjer med barn med övervikt (bl.a. kamratstöd, chatt-diskussioner, webbkurs)
 • Stödmaterial för yrkesverksamma personer inom hälsovården
 • Material för invandrare
 • Användning av drama för främjande av hälsa
 • Utveckling av arbetsredskapen och fortsatt fortbildning
 • Lyhördhet för önskemål från fältet

 

Material på svenska – nuläge och önskemål

 • Tryckt och elektroniskt kort på svenska
 • Informationspärmen översatt till svenska
 • Elektronisk bildpärm på svenska
 • Övriga behov
  • Vårdpersonal
  • Familjer

INFORMATION

 • Arbetsredskap för vårdpersonal
 • Information för familjer och vårdpersonal

STÖD

 • Kamratstöd + stöd för egenvård
 • Gruppverksamhet
 • Dagvård och lärare

 

Forskningsresultat

 • Baserar sig på forskningsdata om effektiva sätt att främja familjers
  hälsa (STRIP-studien)
 • Vårdpersonal vet inte alltid hur element i Smarta familjen-metoden kan utnyttjas i arbetet med klienter (familje- och resursfokusering) (Karjalainen 2010 [familjer], Nurminen 2010 [hälsovårdare], Räsänen 2013 [bandupptagningar på mottagningar])
 • ETANA-interventionen sporrade föräldrar att använda grönsaker, frukter, bär och fisk mera regelbundet samt ökade användningen av matlagningsfett med bas av vegetabiliska oljor. Interventionen ökade också användning av vatten som barnets törstsläckare samt användning av fettfri eller fettsnål mjölk som barnets måltidsdryck. Familjernas inställningar till kost blev positivare. (Kyttälä P, Erkkola M m.fl. 2013.)
 • Föräldrar till barn med övervikt har mycket polariserade erfarenheter av hälsovården. Föräldrar önskar mest barmhärtighet. (Laatikainen R 2012)
 • Neuvokkaasta voimaa-studien (2014–2016)

 

Familjekommunikation

 • www.neuvokasperhe.fi, information och stöd som gäller levnadsvanor och barns övervikt
 • Facebook, evenemang för barnfamiljer
 • Synlighet i media
 • Chatt – diskussioner på webbsidan perheaikaa.fi
 • Gruppverksamhet, samarbete bl.a. Lahtis och Kervo, utvärderingsverktyg
 • Anställda i undervisnings- och pedagogikbranschen
 • Webbkurs för föräldrar till barn med övervikt

 

 

 

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem