Hyppää sisältöön
Etusivu / Vertaistuelliset tapaamiset

Vertaistuelliset tapaamiset

Sydänyhdistys voi vahvistaa vertaistuen toteutumista osana toimintaansa järjestämällä erilaisia tai eri kohderyhmille suunnattuja tapaamisia.

Anna Rikala, Vertaistuen asiantuntija
Julkaistu 1.7.2021
Päivitetty 14.2.2023

Sydänyhdistysten toiminnassa vertaistuki toteutuu usein spontaanisti, osana kaikkea sydänyhdistyksen toimintaa. Vertaistuen toteutumista voi vahvistaa järjestämällä kertaluonteisia tai toistuvia tapaamisia.

Vertaistuellinen tapaaminen voidaan suunnata jollekin tietylle kohderyhmälle tai sillä voi olla oma teema.  Tapaamisessa keskustellaan usein yhteisistä kokemuksista. Se on avoin kaikille, eikä vaadi välttämättä ennakkoilmoittautumista. Tapaaminen voi toteutua sisä- tai ulkotiloissa. Jos kokoonnutaan sisätiloissa, on mukava istua niin, että joko kaikki näkevät toisensa ja voivat keskustella kasvotusten, tai istua sekä keskustella pienryhmissä. Järjestäjä suunnittelee ohjelman kyseiseen tilaan sopivaksi. Tapaamisessa voidaan myös ulkoilla ja keskustelunaiheita voi suunnata esimerkiksi pienille kävelyporukoille. Tapaamiselle voi ideoida mukaan tuloa houkuttelevan nimen.

Tapaaminen voidaan toteuttaa myös Sydänkahvilana tai osana avointa Sydänryhmä- tai Sydänkerhotoimintaa.

Sydänkahvila voidaan perustaa toimivaan kahvilaan. Kahvilan omistajan kanssa sovitaan, että siellä saa ennalta sovittuna aikana kokoontua ryhmä. Osallistujat voivat ostaa virvokkeet omakustanteisesti tai yhdistys voi maksaa ne.  Järjestäjä suunnittelee kahvilatilaan sopivan ohjelman tapaamista varten.

Sydänryhmä / Sydänkerho on usein ns. avoin ryhmä, johon voi tulla uusia jäseniä milloin vaan. Ryhmän toiminta voi olla monimuotoista ja ryhmä voi kokoontua monenlaisissa tiloissa. Ryhmän toimintaan voi suunnitella välillä teemakeskusteluja.

 

Teemakeskustelun toteutus

Aluksi esitellään keskusteluaihe ja jaetaan osallistujat 3-4 hengen ryhmiin. Kerrotaan, että jokainen saa osallistua keskusteluun ja kertoa omia kokemuksiaan kyseessä olevasta aiheesta. Aihe ja siihen mahdollisesti liittyvät kysymykset on hyvä kirjoittaa paperille ja antaa paperi jokaiselle ryhmälle.

Pienryhmiin osallistuvat voivat aluksi esittäytyä. Kahvittelun lomassa keskustellaan valitusta aiheesta ja ajatuksia voidaan kirjata ylös.  Lopuksi kootaan ryhmissä esiin nousseita ajatuksia ja tehdään yhteenveto keskustelusta koko ryhmän kanssa.

Tapaamisissa voidaan keskustella hyvin erilaisista aiheista. Ne voivat liittyä omaan tai läheisen sairastumiseen ja elämään sairauden kanssa. Aiheet voivat olla myös omaan hyvinvointiin liittyviä. Sydänyhdistyksille jaetuista Ikäinstituutin Mielipakka-korteista löytyy paljon erilaisia ja kaikenikäisille sopivia mielenkiintoisia keskustelunaiheita sekä pieniä tehtäviä. Myös korttien kuvia voi käyttää. Jokainen voi valita vaikkapa lopuksi kortin, joka kuvaa omia tunnelmia keskustelun aikana.

Vinkkejä keskusteluaiheisiin löytyy paljon sydan.fi – ja sydan.fi/yhdistyspalvelu -sivuilta. Sydan.fi:stä  voit etsiä ideoita hakusanalla vertaistuki.

Lue seuraavaksi

Ajankohtaista
Suunnittelu
Toimintaideoita
Viestinnän työkalut