Hyppää sisältöön
Etusivu / Apukysymyksiä painonhallinnan ohjaukseen
Tuija Pusa, Asiantuntija, ravitsemus ja elintapamuutoksen tuki
Julkaistu 3.3.2023
Päivitetty 13.3.2023

Seuraavista kysymyksistä saat apua kannustavaan ja kuuntelevaan keskusteluun ja ohjausprosessin eteenpäin viemiseen. Valitse niistä kullekin asiakkaalle ja hänen tilanteeseensa sopivat kysymykset. Niiden tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itse omaan elämään sopivat keinot pysyvään elintapamuutokseen.

Jos asiakas tulee lähetteellä tai omaehtoisesti painonhallintaohjaukseen, voit soveltaa oheisia kysymyksiä ohjauksen etenemisessä. Ohjaukseen olisi hyvä varata useampi käyntikerta.

Joidenkin kysymysten yhteydessä on linkki tulostettavaan kuvaan tai lomakkeeseen. Tehtävien tarkoituksena on auttaa asiakasta hahmottamaan omaa tilannettaan konkreettisesti ja tutkimaan asiaa sinun tuellasi. Asioiden kirjaaminen paperille rakentaa siltaa ohjauskeskustelun ja asiakkaan toiminnan välille.

Kysymysten esittäminen voi aluksi tuntua vieraalta, mahdollisesti epämukavalta. Kokeilemalla ja harjoittelemalla löydät itsellesi sopivan tavan ja omaan suuhun sopivat sanat. Tärkeintä on edetä asiakkaan esille tuomien seikkojen ja tarpeiden mukaan.

Asiakkaan omat toiveet ja odotukset

 • Mitä toivot tältä tapaamiselta? Miten voin auttaa sinua?
 • Millä mielellä tulet vastaanotolle?
 • Mitä itse ajattelet painostasi? (jos asiakas tulee lääkärin lähettämänä keskustelemaan painosta ja koet, että on tärkeää keskustella siitä)
 • Voisimmeko puhua painostasi? (kun koet, että painosta olisi tärkeää puhua asiakkaan hyvinvoinnin näkökulmasta eikä asiakas itse ole vielä ottanut sitä puheeksi)

Asiakkaan tilanteen selvitys

 • Minkälaista arkesi on tällä hetkellä?
 • Minkälainen terveydentilasi on? Mitä haluat kertoa terveyshistoriastasi?
 • Mitä tiedät painon vaikutuksesta terveydentilaasi? (jos asiakas on antanut suostumuksen painosta keskusteluun)
 • Minkä verran sinulla on mahdollista panostaa elintapojen muutokseen? (Valmiusjana-lomake)
 • Minkälainen sinun painohistoriasi on? (tehtävälomake) Minkälainen lähisukusi painohistoria on?
 • Mitkä asiat ovat mielestäsi voineet johtaa painon nousuun?

Voimavaroja ja tuen tarvetta selvittävät kysymykset

 • Miten koet jaksavasi tällä hetkellä?
 • Mikä antaa sinulle iloa ja jaksamista elämässäsi?
 • Mikä kuormittaa vointiasi tällä hetkellä?
 • Mikä on sinulle tärkeää elämässä ja arjessa? (tehtävälomake)
 • Mikä on auttanut sinua onnistumaan aiemmin?
 • Keneltä saat tukea arjessasi?
 • Minkälaista tukea kaipaisit?
 • Miten valmis koet olevasi elintapamuutokseen? (Valmiusjana-lomake)

Onnistumisen huomaaminen ja pystyvyyden tunteen vahvistaminen

 • Mitä teet jo sellaista, mikä tukee painonhallintaasi?
 • Mikä elintavoissasi on jo ”hyvää”? Mikä auttaa sinua siinä, että ne toteutuvat edelleen?
 • Minkälaisia muutoksia olet jo tehnyt tai kokeillut? Mitä olet oppinut niistä?

Motivaation vahvistaminen

 • Mitä hyötyä/haittaa koet saavasi muutoksesta tai siitä, jos et muuta mitään? (tehtävälomake)
 • Mitä hyötyjä olet aiemmin havainnut, kun olet tehnyt muutoksia?
 • Mitä hyötyä tästä nyt suunnittelemastasi muutoksesta voisit saada? Miten se näkyisi elämässäsi?

Tavoitteen asettaminen

 • Mistä teemasta olisit valmis aloittamaan? (Painonhallinnan avaintekijät-kaavio, jonka avulla voi tarkastella, mitkä asiat ovat jo kunnossa ja auttavat voimaan hyvin ja mihin itse toivoisi muutosta tällä hetkellä)
 • Mitä painonhallinnan kannalta jo tottumuksissasi toimivaa voisit lisätä tai tehdä enemmän/useammin?
 • Mitä tottumusta haluaisit korvata toisella?
 • Mitä muutosta lähdet ensimmäisenä kokeilemaan? (OTA-lomakkeet muutoksen suunnitteluun)
 • Mitä haasteita kokeiluissa voi tulla vastaan? (Omien haasteiden kohtaaminen -lomake tulossa)

Tavoitteen toteutumisen seuranta

 • Miltä muutoksen kokeilu on tuntunut?
 • Miten muutos on mielestäsi toteutunut asteikolla 0–10?
 • Mikä sinua on auttanut toteutuksessa?
 • Minkälaisia haasteita olet kohdannut?
 • Miten aiot jatkaa kokeilemasi muutoksen suhteen tästä eteenpäin?
 • Mikä olisi seuraava pieni askel eteenpäin?
 • Minkälaista tukea kaipaisit tästä eteenpäin?