Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Det skulle löna sig att screena förmaksflimmer bland äldre

Det skulle löna sig att screena förmaksflimmer bland äldre

Äldre människor skulle ha nytta av rytmstörningsscreening. Enligt en färsk svensk undersökning avslöjar elektrokardiogrammätning på äldre rikligt med förmaksflimmer, som är den allmännaste rytmstörningen.

Publicerat 9.9.2015
Uppdaterad 30.8.2018
Bild Jarno Hämäläinen

Under drygt två års tid kallades över 13 000 svenskar i åldern 75–76 år till screeningar. Drygt hälften, eller 7 200 hörsammade kallelsen.

I screeningarna upptäcktes hos nästan 220 deltagare tidigare odiagnostiserat förmaksflimmer, av dessa 37 redan i den första mätningen. Hos knappt 700 deltagare hade förmaksflimmer konstaterats redan tidigare, men av dem var 149 utan bloduttunnande medicinering. Tack vare screeningarna kunde medicinering påbörjas hos en stor del av förmaksflimmerpatienterna.

Undersökningen publicerades i tidningen Circulation.

Lue seuraavaksi