Flytta dig till innehållet

fi

sv

Erkännande åt föreningarna på vårmötet

Hjärtförbundet belönar varje år på sitt årsmöte hjärtföreningarnas verksamhet.

Cecilia Bergström
Julkaistu 18.5.2017
Uppdaterad 8.5.2019

Pris utdelas i tre kategorier. Gnistan är en ny idé, som inspirerar och också kan tända en större brand i hjärtat. Flamman utvecklar föreningens medlemsbas och basverksamhet, upprätthåller organisationens flamma. Facklan visar vägen, den är en innovativ föregångare.

I år ansökte 24 föreningar från olika delar av Finland om priset och prisutdelningen sker på mötet den 16.5. Temat för organisationsarbetspriset åren 2016 – 2018 är ”Ett livskraftigt hjärtsamfund främjar hjärthälsa, syns, hörs och påverkar”.

Populärast av de verksamhetsformer som föreslogs för priset var främjande av hälsa, men också verksamhetsformer i anslutning till stöd av insjuknade och föreningens synlighet fanns allmänt med bland förslagen. Andra områden som syntes bland förslagen var föreningens livskraft och förstärkandet av människornas kraftresurser.

I hjärtföreningarna utförs enormt mycket viktigt arbete, av vilket bara för en bråkdel årligen ansöks om belöning. I hjärtsamfundet anordnades år 2016:

  • 2 200 evenemang och tillfällen för främjande av hjärthälsa, 85 000 deltagare
  • 470 föreläsningar, 22 400 åhörare
  • 1 000 grupper och kurser för främjande av hjärthälsa, 13 000 deltagare
  • 950 kurser och träffar för stöd av insjuknade, 19 000 deltagare
  • personligt stöd av andra i samma situation för 2 400 personer
  • 1 600 tillfällen för rekreation och samvaro, 45 500 deltagare
  • 1 000 presentationer av föreningens verksamhet, 61 200 åhörare

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat