Flytta dig till innehållet
Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / Hämeenmaan sydänpiiri hämtar vardagen till sjukhuset

Hämeenmaan sydänpiiri hämtar vardagen till sjukhuset

Hämeenmaan sydänpiiri öppnade i maj sin nya byrå i samband med Tammerfors Hjärtsjukhus.

Ilpo Mikonmäki
Julkaistu 21.8.2018
Uppdaterad 28.2.2019

Målet med det nya utrymmet är att få med vardagen som en del av vårdkedjan. När hjärtpatienten är på väg att skrivas ut från sjukhuset, får han eller hon bekanta sig med organisationen, som kan erbjuda stöd och hjälp för att i fortsättningen klara av vardagen efter hjärtincidenten.

Hur har distriktets egen vardag kommit igång i de nya utrymmena, Hämeenmaan sydänpiiris verksamdetsledare Ulla Harala:

– Våra utrymmen har fungerat bra, och de erbjuder utmärkta arbetsförhållanden. Allt är ju naturligtvis inte klart genast från början, utan webbuppkopplingen, datatekniken, postgången och andra praktiska saker har krävt en del arbete. Det har varit viktigt för oss att kunna acceptera en viss halvfärdighet.

Planeringen förbättras med samarbete

Då man stiger in i utrymmet är stämningen en helt annan än det övriga sjukhusets rätt kliniska stämning. Stolarna i aulan påminner om barndomen, färgen är lugnande och stämningen harmonisk. Vad allt har beaktats i planeringen av utrymmet?

– Planeringen inleddes med att fundera på var i sjukhuset två rum och kök kunde placeras, d.v.s. utrymmets läge. Utgångspunkten var, att vi skulle befinna oss nära uppföljningsvården och rehabiliteringen, på hemvägen så att säga. Människan som kommer in till oss måste få en känsla av, att inte längre befinna sig på sjukhuset. Vi uppskattar gammalt och nytt, vi utnyttjade det som redan fanns, för att få ett omväxlande utrymme. Mottagningspunkten har ersatts med ett vardagsrum och våra arbetsrum är med avsikt mindre centralt. Färgvärlden hittade vi i Hjärtförbundets direktiv för branding, vars värld är nära människan och naturen, svarar Harala.

Inredningsplanerare Stina Grönqvist har varit med i planeringen av utrymmet ända från första början. Utrymmets framtoning, läge och stämning är en del av planeringsarbetet, men mötandet av människor i rätt tid är en annan viktig sak. Därför har också sjukhusets klienterfarenhetschef Sari Penttilä deltagit i planeringsarbetet. Vad gav samarbetet med serviceutformaren hjärtdistriktet?
– Med henne har vi funderat mycket på, hur organisationens arbete bäst skulle bindas till klientens vårdstig. I framtiden ska utrymmena omnämnas i inbjudningsbrevet som sänds åt varje patient, vi syns på avdelningarna, infotavlorna och förstainformationsdagarna. Vi har satt ner tid på det, hur vi i de olika skedena är synliga för klienten. Det här är mycket viktigt, säger Harala.

Hämeenmaan sydänpiiri öppnade sin nya byrå

När hjärtpatienten är på väg att skrivas ut från sjukhuset, får han eller hon bekanta sig med organisationen.

Förändring tar tid

En förändring går inte av sig själv. Tanken på att flytta till nya utrymmen föddes för fem år sedan, då planeringen av det nya sjukhuset i Tammerfors inleddes. En utmaning i början var, att få vårdpersonalen att slussa patienterna vidare till byrån. Det var många som inte hade reserverat tid för en träff efter besöket på sjukhusmottagningen, och därför inte hann besöka våra utrymmen. Vi reagerade genast på det här genom att satsa på kommunikationen, både utanför huset och med personalen.

Vad har en sådan här förändring krävt av er:

– Den största saken är, att hjärtdistriktets egen strategi måste vara klar och tydlig. Av den anledningen har vi varit tvungna att avstå från vissa göranden, distriktets personal måste noggrannare fundera på sin egen roll. Det som satsas på i strategin, måste också utföras väl. Naturligtvis måste vi också fundera på, hur vi regionalt kan vara ett livskraftigt hjärtsamfund och vad som är viktigt för oss. Man är tvungen att tåla ofullständighet.

Nya slags möten

– Man stiger in i utrymmet i olika skeden av vårdkedjan och det här skiljer sig ofta från den situation, i vilken man i allmänhet besöker organisationens utrymmen. Samarbetet med personalen har ökat, och folk sticker sig också in oftare, kommenterar Harala.

Är det något möte som speciellt fastnat i minnet?

– En träff, där en person kom in och ville ge sitt stöd i egenskap av en person i samma situation. Det känns fantastiskt, när en människa vill ge av sin tid och vill arbeta för en god sak. Den här personen hittade oss därför, att vi fanns på rätt plats i rätt tid. Gästerna och sjukhusets personal har högt konstaterat, att stämningen i utrymmet är lugn och harmonisk. Där har vi lyckats riktigt bra. Utrymmena, deras läge och stämning är en del av den nya verksamheten, men en stor fråga är, hur vi i fortsättningen ska möta människor och hur förberedda vi är på att möta förändringar. Då jag stiger ut från byrån, återvänder jag till sjukhuset. Men med en känsla av, att ha tillbringat en ännu längre tid i två rum och kök. Vardagen har verkligen kommit till sjukhuset, och dessutom en riktigt trevlig sådan.

Lue seuraavaksi