Flytta dig till innehållet
Hem / Hälsa och livstil / Svenska Klubben har kört i gång

Svenska Klubben har kört i gång

Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtföreningens ordförande Aarre Paljakka hade en idé om att det borde finnas verksamhet även på svenska i föreningen. Idén blev verksamhet då Svenska Klubben körde igång i mars 2018.

Tea Ruokonen
Publicerat 4.5.2018
Uppdaterad 28.2.2019
Svenska Klubben

Goda idéer är värda att verkställas och tisdag den 17.4. var det igen dags för att idéea! Den nya klubben firade Hjärtveckan 2018 med att planerade höstens program i Svenska Klubben tillsammans med föreningskoordinator Tea Ruokonen från Hjärtdistriktet i Södra Finland.

Tio ivriga kyrkslättbor kom igen för att träffas i Svenska Klubben. På plats var även personer med finska som modersmål som vill träna sin svenska samtidigt som de träffar trevliga människor. Hela gänget pratade glatt svenska och vid behov översattes enstaka ord smidigt av den som hann först! Trots att gänget kom i början av träffen överens om att det är ok att prata finska om det känns lättare så, var ändå alla så modiga att de ville prata svenska! Svenska Klubben är alltså även ett ypperligt sätt att träna sin svenska!

Det är inte varje dag det körs igång en ny klubb i Hjärtdistriktet i Södra Finland och ännu mer sällan föds det en klubb som fungerar på svenska. Under kvällens lopp fördes en livlig diskussion och alla fick berätta hurudana saker som medför glädje och välmående i livet. Motion, den rätt så goda hälsan, vänner, barnbarn, familj, föreningsverksamhet samt olika andra hobbyn var de saker de flesta i gruppen lyfte fram.

Stolgympa, kortspel, grillfest, bingo…

I slutet av kvällen hade klubben fått i stånd en lista med över 20 olika alternativ till klubbträffarna. De flesta idéerna på listan är sådana som kräver inga alls eller mycket lite pengar och som gänget själv kan komma i stånd med. Klubben vill också ibland ha någon sakkunnig som berättar om något viktigt eller intressant ämne. I höst ska det högst antagligen bli t.ex. info om den pågående social- och hälsovårdsreformen. Stolgympa, kortspel, grillfest, bingo, matlagningskurs, tiffany-verkstad/uppvisning, ”lär dig använda din smarttelefon”, musikuppträdanden och allsång är några av idéerna som listades.

Efter aprilträffen har Svenska Klubben bra med idéer att välja på. Det slutliga klubbprogrammet slås fast då hjärtföreningen har sitt planeringsmöte i början av maj.  Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtförening är en stor förening med över 500 medlemmar samt en bred verksamhet och därför planerar man föreningens program så att resultatet blir en bra helhet. Svenska Klubben är ett bra sätt att bekanta sig med hjärtföreningsverksamheten, så det är inget krav på att man måste vara medlem i hjärtföreningen då man kommer med första gången!

Det var ett glatt gäng som gick hem från träffen och det finns ingen osäkerhet på varför fallet var så! Presentationsrundan bekräftade att det råder en exceptionellt varm och öppen stämning i Svenska Klubben.

Kyrkslätt-Sjundeå Hjärtförening har startat en svenskspråkig klubb, Svenska Klubben, som träffas en gång i månaden kvällstid på Luckan i Kyrkslätt. Dryga 10 % av föreningens medlemmar har svenska som modersmål. Kyrkslätt är en tvåspråkig kommun i Nyland med ca 39 000 invånare varav 6 600 har svenska som modersmål.

Lue seuraavaksi

Information
Stöd
Donera
Bli medlem