Flytta dig till innehållet

fi

sv

#Hjärtatgörgott med digirådgivining

Social- och hälsovårdsministeriet har bekräftat Social- och hälso-organisationernas stödcentrals bidragsförslag, d.v.s. Hjärtdistriktet i Södra Finland har beviljats projektunderstöd för digirådgivning för hjärtpatienter.

Julkaistu 6.3.2018
Uppdaterad 27.3.2019

Distriktet utvecklar hjärtdigirådgivningsverksamhetsmodellen, stöder hjärtpatienters egenvård och förebygger social isolering. Projektet är treårigt och kör igång på allvar i mars då den heltidsanställda projektkoordinatorn börjar sitt jobb. Projektets budget för första året är 122 000 euro.

Under de kommande tre åren utvecklar distriktet verksamhetsmodellen tillsammans med Helsingfors universitetscentralsjukhus (HUCS), Espoon järjestöjen yhteisö/Olka-verksamheten, Metropolias yrkeshögskola och Pensionstagarens Centralförbund.

Verksamhetens mål:

  • Stöda hjärtpatienternas egenvård med hjälp av digirådgivning
  • Förebygga hjärtpatienternas sociala isolering
  • Utveckla verksamhetsmodellen för hjärtdigirådgivning
  • Frivilliga hjärtdigirådgivare får intressant och ny social sysselsättning

Hjärtpatienter som får digirådgivning kontaktas första gången/de första gångerna på Mejlans sjukhus. Distriktet utbildar frivilliga, studerande samt några av HUCS:s personal till hjärtdigirådgivare. Hjärtdigirådgivare utbildas till flera kommuner i Nyland så att hjärtdigirådgivningen kan fortsätta efter att hjärtpatienten har utskrivits från sjukhuset.

Vill DU vara en frivillig hjärtdigirådgivare?

Vill Du ha en ny hobby? Kan du använda e-post, en smarttelefon/tablett? Betalar du dina fakturor elektroniskt? Ifall du svarade ja på föregående frågor är du kanske en av våra nya hjärtdigirådgivare! Ta gärna kontakt! Du kan ta kontakt med föreningskoordinator Tea Ruokonen, tea.ruokonen@sydanliitto.fi, 040 556 9599.

Lue seuraavaksi

Sökning

Hittades 0 resultat