Flytta dig till innehållet

fi

sv

Hem / Hjärt- och kärlsjukdomar / I Sydän Chat är det ingen skillnad var man sätter kommatecken

I Sydän Chat är det ingen skillnad var man sätter kommatecken

Klockan slår 18.00, och vårens första Sydän Chat har just öppnats i livegruppen i Tukinet, som upprätthålls av Föreningen för Mental Hälsa i Finland.

Susanna Lehtimäki
Julkaistu 5.3.2018
Uppdaterad 27.3.2019
– Det är nog en allmän önskan att kunna hjälpa, som fick mig med, säger stödpersonen Matti Korpi.

Jag loggar in med mina användaruppgifter på Sydän Chat, där i dag två av Hjärtförbundet skolade stödpersoner för stöd av andra i samma situation finns på plats. En av dem är Matti Korpi från Kauhajoen Sydänyhdistys. Jag frågar, vad det var som fick hjärtföreningsveteranen att ställa upp som stödperson:

– Det är nog en allmän önskan att kunna hjälpa, som fick mig med. Jag har redan i flera år verkat som stödperson i hjärtföreningen och upplevt att det är en bra verksamhet både för mig själv och för dem som jag har mött som fått stöd. Internet och datateknik har alltid intresserat och, och speciellt det, hur de på så många sätt kan utnyttjas så här i det normala livet. Det här är ett sådant forum, där det är lätt att öppna sig och ge utlopp för sina känslor anonymt. Alla vill ju inte att omgivningen ska känna till deras insjuknande. Här kan man fritt från omgivningens tryck fråga också sådant, som man inte öga mot öga täcks fråga, säger Matti.

Den första deltagaren anländer till Sydän Chat och önskas artigt välkommen. Efter följer snabbt tre andra deltagare. Vårens tema för Sydän Chat är Frågor i hjärtpatientens vardagsliv. ”När temat inte är för snävt avgränsat, får vi också med flera deltagare i diskussionen”, vågar sig webbstödpersonerna på att anta.

Stödpersonernas förväntningar slår in, nya deltagare ansluter sig i jämn takt. En del kanske också lämnar chatten, t.ex. om någonting som de gått och funderat på klarnar. Diskussionen börjar flyta och datorns bildskärm fylls av frågor och kommentarer. Idealet skulle ju vara, att deltagarna skulle diskutera sinsemellan så mycket som möjligt och stödpersonerna vid behov kommentera. Speciellt i början har stödpersonerna ändå haft en viktig roll som diskussionsväckare. Medicinska frågor kan stödpersonerna inte ta ställning till, men nog handleda frågeställaren till att få hjälp av en sakkunnig.

Nya diskussionsdeltagare önskas alltid välkomna och får en förklaring om, vad det är fråga om. Språkdräkten saknar betydelse, och inte heller granskar man kommatecknens plats, då man chattar på webben. Det är bra att hålla meningarna korta, annars finns risken att man ramlar av kälken. En av deltagarna, signaturen Oili2, deltar för första gången i Sydän Chat.

– Jag insjuknade i Takotsubo för en månad sedan. Takotsubo kallas också ”brustet hjärta” -syndrom. Symptomen påminner om hjärtinfarkt, men inga förträngningar kan konstateras i kranskärlen. På Facebook såg jag en länk till Sydän Chat och tänkte, att det kanske skulle vara något för mig. Och det var det. Den första diskussionen var mycket givande och det var lätt att skriva och ”diskutera” med de andra, som hade samma erfarenheter. Jag fick många bra svar på mina frågor och uppmuntran för tillfrisknandet. Jag kommer absolut att delta flera gånger.

Att få handleda andra ger också stödpersonen både tillfredsställelse och ork, anser Hjärtförbundets webbstödperson Matti, eftersom han själv har upplevt, hur mycket kraft det ger, då någon lyssnar och hjälper vidare.

– Sydän Chat är ett verkligt bra forum för alla som upplevt en hjärtincident, deras närstående inte att förglömma. Det är ju oftast en händelse som verkligen får en att stanna upp och som orsakar en ordentlig chock både för patienten och de närstående. I den här situationen är också de närstående i verklig nöd och de behöver stöd lika mycket som patienten, påminner Matti och uppmuntrar till att delta i chatten.

Tidpunkter och teman för kommande Sydän Chat finns också i evenemangskalendern på Hjärtförbundets webbsidor, sydanliitto.fi/tapahtumat.

Lue seuraavaksi